Niedziela 26 kwietnia 2020r. – Ogłoszenia

III Niedziela Wielkanocna

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00, a w sobotę Msze Święte odprawimy o godz. 7:00, 9:00 i 18:00 z tej racji, że na sobotę przeniesiona jest Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W sobotę również po Mszy Świętej o godz. 18:00 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
  2. Od piątku rozpoczyna się maj i nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny, które każdego dnia będziemy odprawiać o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy.
  3. Dzisiaj spotkanie różańcowe po Mszy Świętej o godz. 16:00
  4. Zachęcamy do korzystania z czasopism katolickich.

Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o modlitwę o deszcz

A P E L

PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

O MODLITWĘ O DESZCZ

W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna ? podobniej jak wiele innych krajów na świecie ? zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz ? z powodu epidemii ? zagraża skrajne ubóstwo.

Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych, a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie. Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków.

Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie. Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy.

Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby.

W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy CCEE

Informacja o przekazywanych ofiarach

Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary przekazywane na konto parafialne, mimo naszej fizycznej nieobecności w kościele – za te przekazane w ramach tacy, czy ofiary na inne prace prowadzone przy naszym kościele. Przekazane w ten sposób ofiary są wyrazem naszej troski o sprawy Kościoła i parafii, nawet w tak trudnym dla nas czasie, jakim jest stan epidemii.

Jeśli ktoś chciałby jeszcze przekazać ofiarę, to może to uczynić poprzez wpłatę ? przelew na konto bankowe parafii. Przypominamy numer konta:
Santander Bank Polska S.A. 21 1090 1333 0000 0000 3302 3118
Można także pobrać druk wpłaty lub skorzystać z Foto-wpłaty skanując kod aplikacją mobilną swojego banku:

Różaniec Mężczyzn – rozważania

Rozważania na dzisiejszy męski różaniec.

22 kwietnia 2020 r.
Tajemnice światła

Tajemnica pierwsza ? chrzest Jezusa
?A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: ?Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia (?) Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.? (Mt 3, 7-10).
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Św. Jan Chrzciciel nieustannie wzywa nas do nawrócenia, do tego, aby nawrócenie przynosiło owoc. Jest to bliskie myśleniu mężczyzny, a mianowicie każdy wysiłek jest ukierunkowany na jakiś konkretny cel. Każdy z nas lubi spojrzeć na owoc swojej pracy, swojego wysiłku. Ponadto warto zauważyć, że to nie praca jest trudem ni ciężarem, ale wysiłek bezowocny, praca bezowocna. Potrafimy wysilać się i męczyć, jeśli jest efekt. Wydajcie owoc nawrócenia, to znaczy otwórzcie oczy na te owoce, które przychodzą z nawróceniem. Jest to sumienie, które coraz jaśniej odróżnia dobro od zła, słowo, które coraz rzadziej rani, spojrzenie, które staje się coraz wrażliwsze, zdecydowanie, które jest jednoznaczne, bez wątpliwości, miłość, która staje się treścią życia. Jakie owoce nawrócenia dziś w sobie widzisz?

Tajemnica druga ? wesele w Kanie Galilejskiej
?Rzekł do nich Jezus: ?Napełnijcie stągwie wodę?. I napełnili je aż po brzegi? (J 2, 7).
Wysiłek włożony w nasze nawracanie się ma stawać się wysiłkiem bez reszty. ?I napełnili je aż po brzegi?. To jedno zdanie pokazuje nam jak powinniśmy angażować się w to, co robimy, czym żyjemy, czym się aktualnie zajmujemy. Aż po brzegi wypełnić stągwie wodą, to znaczy, że już ani jednej kropli więcej nie można dodać. Aż po brzegi będzie oznaczało, do granic naszych możliwości. A z drugiej strony, jak często chciałoby wkroczyć lenistwo w naszym życiu, wtedy łatwo byłoby powiedzieć, że faktycznie nawracam się, ale bez przesady, spokojnie, bez ekstremów, powolutku, tak żeby nie przesadzić, żeby nie przemęczyć się. Czasem może wkraść się odkładnie na później i wtedy można usłyszeć pokusę w sercu: jutro możesz zacząć, trochę później, spokojniej, bez stresu, przecież jutro też jest dzień, od następnego razu. Ciekawy jestem, jak zakończyłoby się wesele w Kanie, gdyby owi słudzy przygotowali stągwie kilka dni później. Jeśli masz coś zrobić, co zbliży Ciebie do Boga, jeśli masz zrobić coś dobrego, to nie czekaj aż przejdzie ci na to ochota. Bez reszty, po brzegi?

Tajemnica trzecia ? głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Gdy Bóg daje łaskę nawrócenia, a ty potrafisz ją odczytać i pozytywnie odpowiedzieć, to natychmiast zaczynasz głosić Królestwo Boże. Słowa Ojca Świętego Pawła VI: ?Świat dzisiaj bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli Ewangelii? to potwierdzają. Świadkiem człowiek staje się, gdy jest. Być to jest zadanie dla każdego z nas, które to zadanie musimy odkrywać każdego dnia na nowo, w każdym spotkaniu na nowo, w każdej sytuacji życiowej. Często chcemy uwiarygodnić nasze bycie przez dodanie tego, kim jesteśmy, dodajemy kim jesteśmy w pracy, w społeczeństwie, jakie zadania spełniamy, jakie odpowiedzialności nosimy na swoich barkach. Ale pytanie o to, kim jestem, jest pytaniem najbardziej fundamentalnym. Może kiedyś odkryję, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga, że za mnie Jezus oddał życie, że zaprasza mnie do życia wiecznego, że jestem stworzony na Jego wzór i podobieństwo. Daj Panie poznać jaka jest nasza prawdziwa godność, abyśmy mogli stawać się Twoimi świadkami.

Tajemnica czwarta ? przemienienie na górze Tabor
Człowiek jest ograniczony w swoim myśleniu. Ale nie jest to nic upokarzającego. Można spojrzeć na taką sytuację od drugiej strony, a mianowicie dopiero z czasem zaczynamy dostrzegać to, co faktycznie istotne, dopiero z czasem przychodzi pełniejsze zrozumienie, z czasem inaczej potrafimy spojrzeć na pewne wydarzenia z naszego życia. Kiedy apostołowie na górze Tabor byli świadkami przemienienia Jezusa, kiedy słyszeli głos Boga, obok lęku, senności, pojawiła się chęć postawienia namiotów. Myślimy o tym, co aktualnie jest dla nas ważne. Dziś wielu z nas myśli o zdrowiu swoim i swoich bliskich, troszczy się o zdrowie ciał, o ochronę przed zakażeniem. Dziś wielu będzie myślało o sprawach finansowych, o przetrwaniu na rynku, o możliwościach utrzymania rodziny. Niezmiernie istotne będą te troski. Obok jednak przeżywamy święta Zmartwychwstania Pańskiego, przeżywamy zwycięstwo Jezusa nad grzechem, złem, śmiercią, jesteśmy świadkami zwycięstwa życia. Niech Bóg przeprowadza nas przez wszelkie zawirowania naszego życia, niech ukazuje nam to, co ma stawać się najważniejsze.

Tajemnica piąta ? ustanowienie Eucharystii
Może najbliższa niedziela będzie tą niedzielą tak długo przez wielu z nas oczekiwaną, kiedy będziemy mogli uczestniczyć w Eucharystii. Może nasze pragnienie stanie się rzeczywistością. Kiedy widać było w kościołach puste ławki, to nasuwały się pytania, czy w sercach tych, którzy zwykle siadali w tych ławkach, jest pragnienie przyjścia i czy jest żal wynikający z tego, że aktualnie trzeba przeżyć bez Eucharystii albo uczestnicząc w transmisjach. Odpowiedzi będziemy udzielali niebawem, kiedy zdjęte będą zakazy zewnętrzne i zwyciężymy z obawami naszych myśli. Tymczasem trwajmy na Eucharystii, trwajmy przed Najświętszym Sakramentem, podtrzymujmy takie pragnienie w naszych sercach.

Niedziela 19 kwietnia 2020r. – Ogłoszenia

II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego

  1. Decyzją ks. Biskupa i Wydziału Katechetycznego, Pierwsza Komunia Święta i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych z racji panującej epidemii koronawirusa – przesunięte są na miesiąc wrzesień, gdy dzieci powrócą do szkoły. W naszej parafii Pierwszą Komunię Świętą  przewidujemy, że odbędzie się 20 września, a Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych 27 września.
  2. Od najbliższego poniedziałku zmniejszone są restrykcje z racji epidemii, na Mszach Świętych i nabożeństwach w kościele może uczestniczyć więcej osób – w naszym kościele parafialnym z racji metrażu może uczestniczyć 50 osób. Serdecznie zapraszamy.
  3. Obecny czas jest trudny, wprowadzający lęk i niepokój. Chciejmy go przeżywać w ufności do Boga i wzajemnej do siebie miłości. Niech Bóg nas wspiera.
  4. Zachęcamy do korzystania z czasopism katolickich.

Różaniec Mężczyzn – rozważania

Rozważania na dzisiejszy męski różaniec.

15 kwietnia 2020 r.
Tajemnice radosne

Tajemnica pierwsza ? Zwiastowanie
?Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa? (Łk 1, 38).
Na nowo można dziś odczytać zaproszenie do trwania na modlitwie w naszych domach. Jesteśmy tuż po tak innych świętach Wielkanocnych. Uczestniczyliśmy w liturgii transmitowanej przez telewizję lub internet. Nagle nasze domy stały się miejscami, gdzie głośno brzmiały słowa Ewangelii, słowa błogosławieństwa Urbi et Orbi Ojca Świętego. Dom nagle stał się miejscem szczególnej modlitwy. Chciałoby się od razu dodać, że skoro tak się dzieje, to ten dom nie powinien stawać się miejscem zwykłym, miejscem, gdzie jest zło, grzech, miejscem jak wcześniej. To w ciszy domowej Maryja słyszy najważniejsze wezwanie swojego życia. W ciszy tego domu przemawia Anioł Gabriel. Dziś wszyscy jesteśmy w domach, wielkie jest to błogosławieństwo, że jest takie miejsce. Dziś wszyscy chcą walczyć o to, aby coś ci zwiastować, z jednej strony jedna telewizja, z drugiej druga, program pełen ciekawych filmów, niesamowicie wciągający, internet z informacjami na każdy temat. Kiedy już się nasycisz, to nawet nie chcesz posłuchać żadnego Anioła Bożego, a może warto. Skoro nie wiemy, co dalej, to znaczy, że bardzo brakuje nam modlitwy. Jeśli pojawiają się pytania, to muszę wiedzieć, komu je zadać, aby otrzymać właściwą odpowiedź. Wyłącz to, co niepotrzebne, uklęknij, otwórz Pismo Święte, weź do ręki różaniec. Niech ten czas stanie się piękno sposobnością, aby uczyć się słuchać Boga.

Tajemnica druga ? Nawiedzenie
?Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę? (Łk 1, 40)
Nawiedzenie nabiera w nas już całkowicie nowego znaczenia. Wcześniej normalne, zwykłe, odwiedziny, dziś pragnienie, które nie tak łatwo jest zrealizować. Wcześniej można było iść nawet bez ważnego powodu, a dziś trzeba zastanowić się, do kogo mam się udać, kim jest ten człowiek, w jakim celu mam go odwiedzić, czy on będzie bezpieczny i czy ja będę bezpieczny. Ciekawe, jak długo takie myśli będą nam towarzyszyły. A jeśli już pozostaną w naszych głowach te obawy? Czas jest rzeczywiście wyjątkowy, ale trzeba bardzo uważać na zmiany, które dokonują się w naszym sercu. Obawiam się, że za chwilę będzie naturalne to, że omijam drugiego człowieka, że patrzę na drugiego jak na zagrożenie. Obawiam się, że w naszym życiu powoli zacznie zanikać zdolność spotkania, bycia przy, towarzyszenia. Obawiam się, że za kilka chwil osoba, która potrzebuje pomocy zadzwoni do służb państwowych, a nie do kogoś bliskiego. Jest tych obaw bardzo wiele, ale najbardziej obawiam się, że zapomnimy z kim idziemy do drugiego człowieka, że zapomnimy o obowiązku niesienia Jezusa tym, których mamy obowiązek kochać. Jak godzić obawy, które niesie spotkanie z drugim człowiekiem z obowiązkiem miłowania i służbą drugiemu człowiekowi?

Tajemnica trzecia ? Narodzenie Pana Jezusa
?Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu? (Łk 2, 7)
Zamknięte drzwi, zamknięte mieszkania, jak się okazuje, nie jest to specyfika naszego czasu. Dla Boga jednak nie drzwi zamknięte są problemem, nie kamień przy grobie, ale zamknięte i zasklepione serce człowieka w jego wyborze życia bez Boga. Bóg nie liczy zamkniętych drzwi Betlejem, ale znajduje jedne otwarte. Bóg nie liczy zamkniętych serc, serc przepełnionych nienawiścią wobec Syna Bożego, ale wysyła Marię Magdalenę po Zmartwychwstaniu, by przekazała wezwanie dla uczniów. Bóg nie liczy głosów w parlamentach, ale posyła jedną osobę, otwiera jedne drzwi. Jeśli wierzymy, to wiemy, że wystarczy jedno otwarte miejsce, aby przyszedł na świat Jezus, wystarczy jedno otwarte serce, aby ocalić wiele istnień, wystarczy jedno nawrócenie, aby Bóg zbawiał całe domy, całe rodziny. ?Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu? (Łk 19, 9).

Tajemnica czwarta ? Ofiarowanie Pana Jezusa
?Teraz o Władco zgodnie z Twoim słowem
pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie? (Łk 2, 29-30)
Starzec Symeon i prorokini Anna są już przygotowani na to, aby pożegnać się z tym światem, aby odejść. Piękna jest walka, którą prowadzi człowiek, którą dziś obserwujemy na tak wielu polach, jest to walka o życie, o przeżycie. Jest też jeszcze walka znacznie cichsza, walka o życie wieczne, walka o życie duchowe, walka o życie z Jezusem. W ostatnich dniach mogłem zobaczyć kilka osób, które heroicznie walczyły o życie wieczne, o możliwość pojednania się z Bogiem, o możliwość przystąpienia do sakramentu Eucharystii. Może jest to przywilej wieku, choć nie zawsze taka postawa wiąże się z osobami starszymi. Pragnienie życia wiecznego, trwania w łasce uświęcającej, pragnienie spotkania Jezusa, jakie nosił w sobie starzec Symeon i prorokini Anna, jest także pragnieniem naszych serc, o którym nigdy nie zapominajmy. Gdy wszystko wokół jest dobrze, to można mówić o słuchać o przygotowaniu do życia wiecznego, ale gdy wokół nas ciągle słyszymy o osobach chorych, walczących o życie i tych, którzy polegli w tej walce, to myśl o śmierci staje się coraz bardziej realna. A tej myśli się boimy. A powtarzamy ?módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę??

Tajemnica piąta ? Odnalezienie Pana Jezusa
?Dlaczego Mnie szukaliście?? (Łk 2, 49)
Obyśmy faktycznie zaczęli szukać Jezusa, obyśmy faktycznie poznali ten dzień, gdy Go zagubiliśmy, obyśmy nie pozostawili Go samego, a przez to nie zostali pozostawieni samym sobie. Każdego dnia można znaleźć Boga w naszej codzienności, dziś jest to bardzo łatwe, bo ktoś powie, że wystarczy jedno lub dwa kliknięcia, wystarczy włączyć odpowiedni kanał telewizyjny o właściwej porze. To jest prawda, ale ile razy nasi bliscy skorzystali z tej możliwości? W tej tajemnicy pragnę modlić się za wszystkich tych, którzy zagubili Jezusa, którzy pozwalają sobie, aby On pozostał gdzieś obok, nawet niedaleko, ale zawsze obok. Pragnę modlić się, abyśmy potrafili pewnego dnia wrócić do Kościoła, na nasz różaniec, na Eucharystię, jak wrócili po Jezusa Józef i Maryja. Włączmy się w tę modlitwę z całego serca, bo wiemy, jak wygodny jest człowiek, jak my łatwo stajemy się wygoni. Jeśli któregoś dnia przeniesiemy wszystkie święta przed monitory, to stracimy bardzo dużo. Jeśli pozwolimy, aby Jezus pozostał tylko w świątyni, a ja tam nie wrócę, to stracimy bardzo dużo. Mam nadzieję, że pewnego dnia odnajdziemy się wspólnie w świątyni, gdzie Jezus nieustannie będzie na nas czekał.

Komunikat Wydziału Katechetycznego w sprawie Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Uprzejmie przekazuję, w porozumieniu z Biskupem Płockim, po konsultacjach z kapłanami i katechetami, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
Decyzja podyktowana jest dobrem i bezpieczeństwem dzieci oraz ich najbliższych a także godnym przeżyciem tych ważnych uroczystości.
Nową datę uroczystości ustala proboszcz parafii w porozumieniu z rodzicami dzieci, które się do nich przygotowują.
Instrukcja o Pierwszej Spowiedzi oraz Komunii Świętej dzieci XLIII Synodu Diecezji Płockiej przypomina, że ?odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są rodzice?. W obecnej sytuacji tymczasowego zawieszenia w parafiach spotkań formacyjnych oraz ograniczonego kontaktu z katechetami, słowa te są szczególnie aktualne. W związku z tym prosimy rodziców, aby troszczyli się o katechizację dzieci w domu przez wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.
Płock, dnia 14 kwietnia 2020 r.

Ks. Marek Wilczewski
Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Płockiej

Zgodnie z powyższym komunikatem, Uroczystość I Komunii Św. oraz Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego w naszej parafii zostały przeniesione na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii. Odwołane są także spotkania przygotowujące do tych uroczystości. O terminie kolejnych spotkań poinformujemy w późniejszym czasie.

Poniedziałek Wielkanocny

W związku z ograniczeniem ilości osób na Mszach Świętych i nabożeństwach, w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych – Poniedziałek Wielkanocny, dla osób które chcą przyjąć Komunię Świętą, będzie ona udzielana o godz: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 17.00.

Msze Święte odprawimy według porządku niedzielnego. Msza Święta o godz. 12.00 będzie transmitowana na naszym parafialnym Facebooku.

Przypominamy, że zgodnie z wprowadzonym ograniczeniem w przemieszczaniu się i zgromadzeniach, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób ? wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Prosimy, aby we Mszy Świętej mogły uczestniczyć jedynie osoby zamawiające intencje.

Jest to jednocześnie 13 dzień kwietnia. Jak co miesiąc, o godz. 20.00 odprawimy Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za pośrednictwem naszego profilu – Nabożeństwo będzie transmitowane na żywo na naszym Parafialnym Facebooku.

Życzenia Wielkanocne 2020r.

Życzenia ks. Biskupa Piotra Libery oraz ks. Biskupa Mirosława Milewskiego:

Życzenia naszych duszpasterzy:

Chrystus Zmartwychwstał ? Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

W tym pięknym dniu zwycięstwa mocy, która pokonuje śmierć, przywraca nadzieję, wprowadza pokój ? życzymy by nasze serca przepełniła ufność w moc Boga, który zwycięża.
Chrystusowa droga do zwycięstwa prowadziła przez Krzyż. Współczesność, którą przeżywamy budzi w nas lęk, obawę, niepewność ? i jest to zupełnie zrozumiałe przed epidemią koronawirusa, gdzie ciągle słyszymy o nowych, kolejnych zakażeniach, ofiarach śmiertelnych w świecie i w naszej Ojczyźnie.
Tak bardzo stają się aktualne słowa Chrystusa, który zaprasza nas na swoją drogę, ale ?kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje?.
Potrzeba nam takiej wiary, która przeprowadzi nas przez lęk, obawę i do serca wprowadzi prawdziwy pokój, taki jakiego świat dać nie może, ale może nam go przynieść, jak do zalęknionych Apostołów, zamkniętych w Wieczerniku Zmartwychwstały Chrystus ? ?Pokój wam?.
Na te najbliższe Święta Zmartwychwstania Pańskiego niech Chrystusowy pokój przepełniony ufnością zagości w naszych sercach. A na wszystkie trudne chwile, które będziemy w tym czasie przeżywać niech nas ogarnia moc Chrystusa, która silniejsza jest niż śmierć.
Niech Chrystus, który stanął na naszych drogach życia, niech nas umacnia swoją obecnością ? ?Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata?. Niech nam błogosławi i pomaga otwierać nasze serca na Miłość, która wszystko zwycięża.

Takiego pokoju ducha życzą
Wasi Duszpasterze

Wersja do druku – życzenia i błogosławieństwo stołu.pdf

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

W związku z ograniczeniem ilości osób na Mszach Świętych i nabożeństwach, w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, dla osób które chcą przyjąć Komunię Świętą, będzie ona udzielana o godz: 10.00, 11.30, 13.00 i 17.00.

Mszę Świętą Rezurekcyjną odprawimy o godz. 6:00 – bez udziału wiernych. Rezurekcja będzie transmitowana na naszym Parafialnym Facebooku.

Nie będzie Mszy Świętej o godz. 7:30, a pozostałe Msze Święte będziemy odprawiać jak w niedzielę. W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte również jak w niedzielę.

Przypominamy, że zgodnie z wprowadzonym ograniczeniem w przemieszczaniu się i zgromadzeniach, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób ? wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Prosimy, aby we  Mszy Świętej mogły uczestniczyć jedynie osoby zamawiające intencje.