Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego

Z Jezusem Chrystusem zawsze łączy nas Chrzest Święty. Przez Chrzest wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego wspólnotę.

Chrzest jest pierwszym Sakramentem Nowego Przymierza i bramą do życia wiecznego. Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Chrystusa jest on niezbędna do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza.

Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych oraz narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, wyznawcą Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.
Chrzest odciska na duszy niezatarte duchowe znamię, ?charakter?, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. Z racji ?charakteru? chrzest nie może być powtórzony.

O Chrzest dla dziecka proszą Kościół RODZICE. Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele.

Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej około miesiąca przed datą chrztu. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

1) Akt urodzenia dziecka;

2) Akt ślubu kościelnego rodziców;

3) Zaświadczenie dla chrzestnych, że mogą pełnić funkcję chrzestnego ? z własnej parafii;

4) Jeżeli rodzice z dzieckiem mieszkają na terenie innej parafii, to pozwolenie od właściwego proboszcza na udzielenie chrztu w tej parafii.

Chrzestnym może być osoba, która otrzymała odpowiednie zaświadczenie od własnego proboszcza, czyli: przyjęła odpowiednie sakramenty ? chrzest, pokuta, Eucharystia i Bierzmowanie oraz, że praktykuje swoją wiarę uczestnicząc we Mszy Świętej i przyjmuje kolędę. Jeżeli jest to uczeń, to uczęszcza na katechezę, a jeżeli osoba dorosła żyjąca w związku małżeńskim, to zawarła sakramentalny związek małżeński.

Rodzice i chrzestni przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu dziecka: odbywają spowiedź, uczestniczą w katechezie przed Chrztem, która odbywa się w sobotę (poprzedzającą chrzest) po Mszy Św. o godz. 18:00 w naszym kościele, a w dniu chrztu przyjmują Komunię Świętą.

W naszej parafii Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12:00. Do Chrztu przychodzimy punktualnie, przynajmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną.