Schola

Schola „Dzieci Fatimskie”

Scholę „Dzieci Fatimskie”, tworzą dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Schola istnieje od 1991 roku, a więc od momentu powstania parafii Matki Bożej Fatimskiej. Początkowo było tylko kilkanaście dzieci. Scholą opiekował się najpierw ks. Roman Tomaszewski (1992-1997r.), a po nim ks. Wojciech Ciemerych (1997-1998r.). Do rozwoju scholi przyczynił się w 1998 roku ówczesny wikariusz naszej parafii – ks. Piotr Brzezik. W latach 1998-2000, kiedy właśnie ks. Piotr był opiekunem, schola liczyła w swoim składzie nawet 70 osób.

schola01b schola02b

Kolejnymi opiekunami scholi byli: ks. Andrzej Konwerski (2000-2004r.), ks. Jarosław Tomaszewski (2004-2006r.), który przyczynił się do tego, że schola zyskała jednakowe stroje, ks. Robert Oprawa (2006-2009r.), ks. Jarosław Kowalczyk (2009-2011r.), ks. Piotr Paradowski (2011-2013r.). W latach 1998-2013 na instrumencie klawiszowym grał p. Tomasz Michalak.

schola03b schola04b

Schola starała się rozwijać twórczo, również poza parafią. Co roku nasza schola brała udział w Festiwalu Piosenki Religijnej „Cecyliada” – w sąsiedniej parafii „Stanisławówka” oraz w Konkursie Piosenki Religijnej w Gralewie. W styczniu 2005 roku uczestniczyła też w Festiwalu Kolęd „Betlejem u Avetek” w Warszawie. W marcu, również 2005 roku, schola była na Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku nad Wisłą. Tam także zaśpiewała na Mszy Świętej w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Pod koniec czerwca 2005 roku schola i ministranci odbyli wycieczkę – pielgrzymkę śladami Ojca Świętego Jana Pawła II. Odwiedzili miejscowości związane z pontyfikatem Wielkiego Polaka: Częstochowę, Wadowice, Kraków i Łagiewniki. W czerwcu 2007r. byli też na wycieczce w Pułtusku.

Dzieci dorosły?  jednak miło jest wrócić do tamtych chwil i obejrzeć zdjęcia?

W maju 2013r. kolejne pokolenie dzieci rozpoczęło śpiew w naszej scholi. Z inicjatywy ks. Proboszcza i p. organisty Jakuba Jabłońskiego dziewczynki z Pierwszej Komunii Świętej zaczęły tworzyć nowy etap istnienia naszej scholi. Od września 2013r. do sierpnia 2015r. scholą opiekował się ks. Jarosław Jakubowski. Schola wciąż powiększała się. Na instrumencie klawiszowym od 1 stycznia 2015r. do listopada 2017r. grał p. Cezary Szymczak, a obecnie od 1 stycznia 2018r. p. Kinga Molak. Obecnym opiekunem scholi, od września 2015r. jest ks. Krzysztof Dobucki.

DSCF5765c

Schola zawsze przejawiała i nadal przejawia dużą aktywność w życiu naszej parafii. Obecnie liczy około 25 osób, posiada własne, jednakowe stroje i śpiewniki. Jest ciągle wspólnotą bardzo otwartą na wszystkich tych, którzy pragną bardziej służyć Bogu i ludziom swoim śpiewem. Młodzi artyści doskonalą nie tylko swoje głosy i zdolności, lecz także swojego ducha.

Schola aktywnie uczestniczy w niedzielnej Mszy Św. rodzinnej o godz. 10:30. Upiększa je i wzbogaca, nie tylko swoim śpiewem, lecz przede wszystkim duchowo – poprzez zaangażowanie, modlitwę i tworzenie oprawy muzycznej. W Wielkim Poście schola dodatkowo uczestniczy i śpiewa co piątek na nabożeństwach Drogi Krzyżowej dla dzieci. Schola bierze także udział w konkursach i przeglądach piosenki religijnej, np. w Gralewie.

Próby scholi odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:00 pod kierunkiem p. Kingi Molak. Przez swój śpiew, oprawę muzyczną i słowną, schola pomaga innym głębiej przeżywać Mszę św. i modlitwę, a przez to bardziej zbliżyć się do Pana Jezusa przez pośrednictwo patronki parafii – Matki Bożej Fatimskiej.

Choć modlitwa i śpiew są dla scholi najważniejsze, dzieci mają także organizowane różne zabawy, wyjazdy i ogniska ? dzięki pomocy i zaangażowaniu Rodziców.