Żywy Różaniec

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

W naszej Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej istnieją aktualnie trzy „Żywe Róże”, których opiekunem jest ksiądz Proboszcz Stanisław Górski.

Członkowie Róż Różańcowych biorą czynny udział w życiu parafii, m.in. poprzez nieustanną modlitwę oraz uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych i innych ku czi Matki Bożej. Włączają się też w codziennie odmawiany różaniec przed Mszą świętą wieczorną.

W ostatnią niedzielę miesiąca uczestniczą we mszy świętej o godzinie 16:00 odprawianej w intencji Róż Różańcowych. Po Mszy odmawiany jest różaniec i dokonywana zmiana tajemnic różańcowych.

Niektórzy członkowie Róż Różańcowych angażują się też w działalność innych grup i wspólnot działających w naszej parafii.

Zachęcamy nowe osoby, które kochają Matkę Bożą i którym są bliskie Jej słowa wypowiedziane do Łucji „Chcę…..żebyś codziennie odmawiała różaniec…”, „Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i wielu innych łask….”, do włączenia się w nasze wspólnotowe, różańcowe modlitwy, aby ilość „Żywych Róż” zwiększyła się ku radości Maryi.

Nazwa Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej przecież nas do tego zobowiązuje.

Zgodnie z wołaniem Matki Bożej Fatimskiej: ?Odmawiajcie codziennie Różaniec? ? odmawiany jest w naszym kościele codziennie o godz. 17:10. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Kół Różańcowych odbywa się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 16:00.

Każdego 13-tego dnia miesiąca o godz. 20:00 odprawiamy nabożeństwo ku czci Matki Bożej Fatimskiej połączone z procesją w kościele z figurą Matki Bożej Fatimskiej i lampionami. Możemy też wtedy zapisywać w Księdze swoje intencje modlitewne.

W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18:00 odprawiamy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy Św. o godz. 18:00 w naszym kościele odmawiamy wspólnie Różaniec w intencji prowadzonych prac, wszystkich ofiarodawców i darczyńców, polecając ich Panu Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje Różaniec Mężczyzn. W każdą środę o godz. 21:00 w naszym kościele spotykają się mężczyźni z Płocka i okolic, by wspólnie odmawiać Różaniec. Serdecznie zapraszamy.