Kapłaństwo

Sakrament Kapłaństwa

Kapłaństwo jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Jezusa Chrystusa Apostołom, nadal jest spełnianie w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Kapłaństwo urzędowe różni się od kapłaństwa powszechnego wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoja posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie, kult Boży i rządy pasterskie.

Sakrament święceń udzielany jest przez włożenie rąk, któremu towarzyszy uroczysta modlitwa konsekracyjna. Prosi się w niej Boga, by otrzymującemu święcenia udzielił łask Ducha Świętego, potrzebnych dla jego posług. Święcenia wyciskają niezatarty charakter sakramentalny.

Kościół udziela sakramentu kapłaństwa tylko mężczyznom ochrzczonym, których zdolności do wykonywania tej posługi zostały starannie rozeznane. Odpowiedzialność i prawo dopuszczenia kogoś do przyjęcia sakramentu święceń przysługuje władzy kościelnej.

Do kapłaństwa w naszej Diecezji przygotowuje Wyższe Seminarium Duchowne  w Płocku.

 

Księża pochodzący z naszej parafii:

  1. Arkadiusz Piotrowski ? Salezjanin ? święcenia kapłańskie w 2000r.
  2. Artur Janicki ? święcenia kapłańskie w 2001r.
  3. Sebastian Krupniewski ? święcenia kapłańskie w 2002r.
  4. Grzegorz Jeżewski ? Salezjanin ? święcenia kapłańskie w 2002r.
  5. Andrzej Janicki ? święcenia kapłańskie w 2004r.