Legion Maryi

Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików, którzy za zgodą Kościoła związali się w grupę bojową pod przemożnym przewodnictwem Maryi Niepokalanej. Legion Maryi powstał w Dublinie w Irlandii 7 września 1921 roku w przeddzień święta Narodzenia NMP.

Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków poprzez modlitwę i czynną współpracę w dziele Maryi i Kościoła pod przewodnictwem kapłańskim.

Legion Rzymski, od którego nasz Legion wziął swą nazwę jest po dziś dzień sławny ze swej wierności, wytrwałości i karności, ze swego męstwa i sukcesów. Legion wzywa do służby nieograniczonej i bez zastrzeżeń… Legion wymaga od każdej grupy i każdego członka postawy nie poddawania się kryzysom. Pierwotnym obowiązkiem Legionu jest dawanie dobrego przykładu i praca dla pogłębienia czci Bogurodzicy, Legion umie to osiągnąć jedynie przez swoich członków. W atmosferze odznaczającej się pobożnym obyczajem i duchem życzliwego braterstwa, co jest skutkiem licznych modlitw, odbywa Prezydium swoje tygodniowe spotkanie. Na zebraniu tym przydzielone zostaje Legioniście jego zadanie. Każdy członek składa swoje sprawozdanie z dokonanej pracy… Zebranie… jest jakby źródłem… jest ćwiczeniem się we wspólnocie, w pośrodku którego przebywa NIEWIDZIALNY zgodnie ze swą zapowiedzią… Dlatego legioniści mają uważać uczestnictwo w cotygodniowych zebraniach jako swój pierwszy i święty obowiązek.

Człowiekiem legendą i to nie tylko ze względu na wiek-ponad 92 lata, nie tylko na drogę życiową- żołnierz września 1939r., więzień Kozielska, lotnik PSZ na Zachodzie, organizator Legionu Maryi w latach 1947-1948 w Ostródzie, miejscowości nieopodal Gietrzwałdu – gdzie ukazywała się Matka Boska, jest brat Anatol Kaszczuk. Mogliśmy poznać go osobiście w trakcie Acies Legionu Maryi w parafii św. Kazimierza w Warszawie (6 kwietnia 2002r.). Brat Anatol siedział w trakcie uroczystości prosto i po wojskowemu. Wypowiadał się z ogromną swadą, życzliwością, zwięźle i jasno. Ze względu na swój wiek i działalność w Legionie jest godnym naśladowania.

Legion Maryi zaprzestał działalności w Polsce w latach pięćdziesiątych. Powtórnie działa od 1979 roku. Obecnie liczy kilkaset prezydiów skupiających wiele tysięcy członków. Na całym świecie działa w ponad stu krajach i liczy kilkanaście milionów członków. W Płocku oprócz naszej Parafii działa w parafiach św. Ducha, w Farze, św. Wojciecha, w Słupnie (św. Marcina) oraz w parafii św. Jakuba w Imielnicy. W naszym Prezydium Matki Bożej Fatimskiej jest 7 członków czynnych i 31 pomocniczych. Działamy na chwałę Bożą i dla własnego uświęcenia. Staramy się wspierać wzajemnie i wspierać innych modlitwą i pracami. Prowadzimy Apostolstwo Cudownego Medalika.

Medalik można otrzymać w naszym parafialnym kiosku.

Legion Maryi w naszej parafii istnieje od października 2001r. Nosi nazwę Prezydium Matki Bożej Fatimskiej. Opiekunem jest ks. proboszcz – ks. kan. Stanisław Górski. Spotykamy się w każdą środę po wspólnej Mszy Świętej o godz. 18:00. Nasze spotkania odbywają się w budynku dawnej kaplicy.