Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania

Zgłoszenie do Sakramentu Bierzmowania kandydat otrzymuje we wrześniu w swojej szkole na katechezie – obecnie jest to II klasa szkoły ponadpodstawowej. Wypełnione zgłoszenie należy przekazać do swojej parafii w terminie do 30 września. Od października odbywają się comiesięczne spotkania dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. W naszej parafii jest to pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18:00.

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania zobowiązuje się do:

  1. Szacunku wobec Boga i drugiego człowieka w słowach, gestach i zachowaniach zarówno w szkole jak i poza nią;
  2. Systematycznego uczestnictwa w katechezie szkolnej i parafialnej z uwzględnieniem postawy pełnej kultury i szacunku jako ucznia wobec nauczyciela oraz kolegów i koleżanek;
  3. Zdobycia wymaganej wiedzy i otrzymywania pozytywnych ocen semestralnych;
  4. Uzyskania pozytywnej opinii księdza lub katechety;
  5. Godnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
  6. Uczestnictwa w zaplanowanych spotkaniach i próbach;
  7. Codziennej, wytrwałej modlitwy o dary Ducha Świętego;
  8. Uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych oraz spowiedziach okresowych;
  9. W okresie przygotowania, obejść zgodnie z regułami ? Dziewięć Pierwszych Piątków Miesiąca;
  10. Zdania egzaminu końcowego w Parafii zamieszkania.

Do pobrania – Zgłoszenie do Sakramentu Bierzmowania