Odpust Parafialny

Dzień 13 października w naszej parafii to Odpust. Msze Święte w Uroczystość Odpustową odprawimy o godz. 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00. Na nabożeństwo fatimskie zapraszamy na godz. 17:15. O godz. 18:00 odprawimy Sumę Odpustową w trzecią rocznicę poświęcenia naszego kościoła i po tej Mszy Świętej będzie procesja w naszym kościele. Dla naszej parafii jest to Uroczystość, dołóżmy starań, by znaleźć czas na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii.

Przypominamy:

 • przy głównym wejściu do kościoła umieszczony jest płyn dezynfekujący do użytku dla każdego;
 • każdy przebywający w kościele (podczas nabożeństw i poza nimi) musi mieć zasłonięte usta i nos.

Niedziela 11 października 2020r. – Ogłoszenia

XXVIII Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i ich Rodziców.
 2. Jeszcze dzisiaj możemy głosować na Projekt Obywatelski upamiętniający pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Płocku.
 3. Przypominamy, że w dniach od 16 do 18 października Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza na kurs Emaus, który odbędzie się w naszej parafii. Bliższe informacje na plakacie i ulotkach, które można zabrać przy wyjściu.
 4. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy o godz. 17:15.
 5. Zbliża się listopad, możemy zapisywać na wypominki roczne lub jednorazowe za naszych zmarłych.
 6. W płocku rozpoczął się Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Program i bliższe informacje są wywieszone na plakacie.
 7. Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku zaprasza na Czwartkowe Adoracje w intencji świętych powołań. Bliższe informacje są na plakacie.
 8. W środę Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwie wypraszajmy potrzebne łaski dla nauczycieli i katechetów.
 9. Dzisiaj w Kościele w Polsce przeżywamy 20 Dzień Papieski. Tradycyjnie, jak co roku, po Mszy Świętej zbierane są do puszek ofiary na stypendia dla bardzo uzdolnionej młodzieży jako Dzieło Nowego Tysiąclecia. Bóg zapłać za te ofiary.
 10. Następną niedzielę będziemy przeżywali jako dzień misyjny, ofiary składane na tacę przeznaczone są na misje.
 11. W najbliższy wtorek 13 października przeżyjemy w naszej parafii Odpust. Msze Święte w Uroczystość Odpustową odprawimy o godz. 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00. Na nabożeństwo fatimskie zapraszamy na godz. 17:15. O godz. 18:00 odprawimy Sumę Odpustową w trzecią rocznicę poświęcenia naszego kościoła i po tej Mszy Świętej będzie procesja w naszym kościele. Dla naszej parafii jest to Uroczystość, dołóżmy starań, by znaleźć czas na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii.
 12. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, a w Gościu Niedzielnym film „Ziemia Maryi” – piękny obraz o Matce Jezusa. Można też nabywać Kalendarze Rolników.
 13. Została utworzona grupa na Facebooku dla osób, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Kandydatów do Bierzmowania prosimy o dołączenie do tej grupy. Link do grupy – https://www.facebook.com/groups/381610182871322/?ref=share
 14. W najbliższy czwartek Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę Świętą o Duchu Świętym na godz. 19:00.
 15. Osoby, które odprawiały rekolekcje oddania się Matce Bożej internetowo przez 33 dni zapraszamy jutro na Mszę Świętą o godz. 18:00, by dokonać uroczystego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi w jedności z Sercem Jezusa.
 16. Serdeczne Bóg zapłać tym Panom, którzy w tym tygodniu pracowali przy naszym ogrodzeniu. Dziękujemy, że poczuwamy się do wspólnej odpowiedzialności.

Niedziela 4 października 2020r. – Ogłoszenia

XXVII Niedziela zwykła

 1. Rozpoczął się październik. Nabożeństwa różańcowe odprawiamy o godz. 17:15, a we wtorki w sposób szczególny zapraszamy wszystkie dzieci, a najbardziej przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.
 2. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców.
 3. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
 4. Od dzisiaj 4 października po nabożeństwie różańcowym będziemy odprawiać Nowennę do Matki Bożej Fatimskiej, przygotowując się do Odpustu Parafialnego w dniu 13 października.
 5. Zbliża się listopad – możemy zapisywać na wypominki roczne lub jednorazowe za naszych zmarłych.
 6. W przyszłą niedzielę 11 października będziemy obchodzić 20. Dzień Papieski. W tym dniu ofiary zbierane do puszek są przeznaczone na stypendia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, tzw. Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 7. Przypominamy, że możemy głosować na Obywatelski Projekt udoskonalenia pomnika na Placu Celebry z okazji 30 rocznicy przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Płocka. Głosować możemy szczególnie internetowo. Jeśli ktoś ma problemy, aby zagłosować, to zapraszamy, aby udzielić pomocy we wtorek, środę i czwartek od godz. 17:00, a w przyszłą niedzielę po Mszach Świętych do naszego kościoła.
 8. Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty zaprasza na kurs Emaus, który odbędzie się w naszej parafii w dniach od 16 do 18 października, od piątku od godz. 18:00 do niedzieli do godz. 13:00. Kurs może nam pomóc przeżyć spotkanie z Jezusem w Słowie Bożym i by serca nasze były bardziej przepełnione miłością do Słowa Bożego. Na to spotkanie organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Bliższe informacje są na plakacie i ulotkach przy wyjściu z kościoła oraz na stronie internetowej Diecezji Płockiej.
 9. Ofiar na potrzeby naszej parafii we wrześniu wpłynęło od 82 Rodzin, przekazaliśmy ofiarę w kwocie 8890zł. Serdeczne Bóg zapłać.
 10. Od najbliższej środy zapraszamy chętne osoby, aby pomóc nam naprawić ogrodzenie przy naszym kościele. Chętne osoby zapraszamy  w środę i czwartek od godz. 9:00.
 11. Zachęcamy do nabywania i korzystania z prasy katolickiej. Można nabywać podręczniki dla sześciolatków, a w przyszłą niedzielę w Gościu Niedzielnym piękny film o Matce Jezusa, który poruszy każdego widza.

List Pasterski Episkopatu Polski zapowiadający obchody 20. Dnia Papieskiego

LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI ZAPOWIADAJĄCY OBCHODY
XX DNIA PAPIESKIEGO

TOTUS TUUS

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Pan Bóg stworzył świat z miłości i troszczy się o niego nieustannie jak gospodarz o swoją winnicę (por. Iz 5, 1-2), a mimo to tym światem wstrząsają rozmaite dramaty i kryzysy. Niektóre z tych kryzysów są skutkiem ludzkiej słabości i grzechu, inne zaś mają przyczyny naturalne (por. Iz 5, 5-7). Dzisiaj jesteśmy właśnie świadkami takiej kryzysowej sytuacji, wskutek której cierpią setki tysięcy ludzi na całym świecie, którzy zachorowali na Covid 19, doświadczając niejednokrotnie niewyobrażalnej traumy. Wielu z nich przeżywało ostatnie chwile swego życia w ogromnym bólu i osamotnieniu. Współczujemy tym, którzy utracili swoich bliskich i przyjaciół lub też mierzą się ze skutkami poważnego kryzysu gospodarczego, lękając się o byt swoich rodzin.

W obliczu tych wstrząsających naszym życiem doświadczeń, człowiek stawia sobie zasadnicze pytania: na jakim fundamencie powinien oprzeć swoją egzystencję, aby była ona stabilna i trwała? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w słowach dzisiejszej Ewangelii: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła” (Mt 21, 42). Najpoważniejszym źródłem kryzysów w życiu człowieka, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, jest odrzucenie Jezusa i Jego Ewangelii. Wyjście z tych kryzysów może dokonać się tylko przez całkowite zaufanie Chrystusowi i oparcie się na Nim.

Takie oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję. Wyrazem tego jest zawołanie TOTUS TUUS, widniejące w papieskim herbie św. Jana Pawła II Wielkiego. Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki. Wzywając orędownictwa Maryi i rozważając tajemnice Jej życia, będziemy za tydzień – w jedności z papieżem Franciszkiem – przeżywali dwudziesty Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Przypada on w tym roku w jubileusz stulecia urodzin oraz w piętnastą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Dlatego chcemy oto na nowo rozważyć sens dwóch ważnych słów, owych „TUTUS TUUS” – „Cały Twój”, które ukształtowały duchowe oblicze Ojca Świętego, by odkryć ich ponadczasową aktualność.

I. W czym się wyraża postawa TOTUS TUUS?

Proces zawierzenia Maryi ukazuje nam ewangelijna scena wesela w Kanie Galilejskiej (por. J 2, 1-11). Maryja jako pierwsza dostrzega trudną sytuację weselników i natychmiast zwraca się do Jezusa z prośbą o pomoc (por J 2, 3). Poleca jednocześnie sługom (por. J 2, 5b), aby zaufali Jej Synowi, wykonując dokładnie Jego polecenia. W autentycznym zawierzeniu Maryi nie ma nic z bałwochwalczego aktu, przeciwnie, jest ono prostą drogą realizacji chrześcijańskiego powołania. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, w którym swe źródło mają rozważane przez nas słowa „TOTUS TUUS”, pisze: „(…) nasza doskonałość polega na tym, by upodobnić się do Jezusa Chrystusa (…). A ponieważ ze wszystkich ludzi Najświętsza Maryja Panna najbardziej podobna jest do Pana Jezusa, stąd wynika, że spośród wszystkich innych nabożeństw, nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny duszę naszą najbardziej jednoczy z Panem Jezusem i sprawia, że staje się Jemu najbardziej podobna” (Szczecinek 2000, s. 133-134). Zawierzenie Maryi oznacza najpierw pokładanie nadziei w Jej macierzyńskim orędownictwie. Wyznacza ono także konieczność zgłębiania tajemnic Jej życia, aby tak jak Ona podążać za Chrystusem w codzienności.

II. Macierzyńska troska Maryi

Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II. Świadectwem tego jest myśl skierowana do młodzieży w Rzymie w 2003 roku: „Mocą tych słów [TOTUS TUUS] mogłem przejść przez doświadczenie strasznej wojny, straszliwą okupację nazistowską, a później także przez inne trudne powojenne doświadczenia”. Szczególnym zaś znakiem troski, jaką Maryja otaczała Papieża Polaka, było jego cudowne ocalenie w czasie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku.
Maryja i miłość do Niej były od początku obecne w dziejach naszego narodu, czego świadectwem jest pieśń „Bogurodzica”. Opieka Matki Bożej objawiała się z kolei w trudnych momentach naszej historii. Wystarczy przypomnieć cudowną obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego czy odparcie wojsk bolszewickich w 1920 roku. W okresie zaborów i okupacji jednoczyła Polaków ufna modlitwa i myśl, że naród nie zginie, póki ma swoją Królową. Potwierdziła to Maryja, objawiając się Gietrzwałdzie i przemawiając w języku polskim – w języku narodu, który nie miał wówczas swego państwa na mapach świata. Świadectwem bezgranicznego zawierzenia Maryi były postacie dwóch wielkich Prymasów Polski XX wieku. Słowa kard. Augusta Hlonda: „zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Maryję” uczynił programem swojej posługi jego następca Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia dał temu wyraz w Ślubach Jasnogórskich.
Tak licznie rozsiane po ziemiach naszej Ojczyzny sanktuaria maryjne, będące celem pielgrzymek, świadczą o wielkiej ufności Polaków w orędownictwo Matki Bożej. Znakiem tego są również przydrożne kapliczki, figury i Jej wizerunki zdobiące ściany naszych domów. Jest nim szkaplerz i medalik zawieszone na szyi oraz różaniec. Towarzyszą one nam wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy czy tworzymy, w podróży i w różnych okolicznościach naszego życia. Przypominają nam, iż Maryja nieustannie otacza nas macierzyńską miłością i pragnie, abyśmy zawierzyli Jej życie.

III. W szkole Maryjnego zawierzenia

Przez zawierzenie się Matce Bożej jesteśmy równocześnie zaproszeni do szkoły Maryi (por. św. Jan Paweł II, „Rosarium Virginis Mariae”, nr 1, 3, 14 i 43). W scenie Zwiastowania nasza Nauczycielka i Przewodniczka uczy nas całkowitego zaufania słowu Boga. Oznacza ono „zawsze czynić to, co Chrystus nam mówi zarówno w Piśmie Świętym, jak i poprzez nauczanie Kościoła. Nie jest to łatwe – jak napisał św. Jan Paweł II – Często trzeba wiele odwagi, aby postępować wbrew obowiązującym prądom (…). Lecz (…) taki jest właśnie program życia prawdziwie udanego i szczęśliwego” (Orędzie na III Światowe Dni Młodzieży. Rzym, 13 grudnia 1987 roku).
Zażyła więź z Bogiem prowadzi i wyraża się w miłości do drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego, samotnego, ubogiego i bezradnego. Tu także Maryja jest wzorem, śpiesząc z pomocą swojej krewnej Elżbiecie. Ta miłość – tylko pozornie bezsilna – objawia się także w obecności na drodze krzyżowej i w momencie śmierci Pana Jezusa. Matka Najświętsza do końca – nawet w obliczu cierpienia i trwogi konania – jest blisko Swojego Syna. W Jej sercu – po śmierci Chrystusa – została przechowana wiara Kościoła, który wspierała Swoją modlitwą w oczekiwaniu na dar Ducha Świętego. Maryja Gwiazda Nowej Ewangelizacji jaśnieje jako wzór głoszenia Dobrej Nowiny.
Aby zgłębiać orędzie, które Swoim życiem przekazała nam Maryja, zachęcamy wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej. Jest ona prośbą i medytacją kształtującą w nas postawę zawierzenia – „TOTUS TUUS”. Praktykujmy tę postawę, udając się do pracy, do szkoły, uczelni czy choćby na zakupy. Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji. W nawale obowiązków i zadań rozważenie choćby jednej różańcowej tajemnicy będzie źródłem pociechy i natchnienia. Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym. Maryja rozgrzeje nasze oziębłe serca i skieruje je ku służbie bliźnim.

IV. „Żywy pomnik” św. Jana Pawła II

W trud kształtowania wiary i postawy zawierzenia Maryi u młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Co roku obejmuje ona swoją opieką blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin, z wiosek i małych miejscowości całej Polski. „Dzięki temu, że od dwóch lat jestem stypendystką Fundacji – pisze w swoim świadectwie Tamara z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej – mogę rozwijać swoje talenty i wzrastać. Jestem bardzo wdzięczna za ludzi, których poznałam dzięki Fundacji. Dziękuję wszystkim wspierającym to dzieło. Dzięki Wam stale widzę Miłość Bożą w moim życiu”.

W przyszłą niedzielę – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, budowany konsekwentnie od 20 lat przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. Dzisiaj, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia.

Na czas owocnego przeżywania XX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim naszego pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 386. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Jasna Góra-Częstochowa, 27-29 sierpnia 2020 r.

Kurs Emaus – zaproszenie

Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty zaprasza na kurs Emaus, który odbędzie się w naszej parafii w dniach od 16 do 18 października, od piątku od godz. 18:00 do niedzieli do godz. 13:00. Kurs może nam pomóc przeżyć spotkanie z Jezusem w Słowie Bożym i by serca nasze były bardziej przepełnione miłością do Słowa Bożego. Na to spotkanie organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy ukończyli 18 lat. Bliższe informacje są na plakacie i ulotkach oraz na stronie internetowej Diecezji Płockiej.

Nabożeństwa Różańcowe

W naszym kościele nabożeństwa różańcowe w październiku odprawiamy codziennie o godz. 17:15. Zachęcamy do codziennego odmawiania różańca, czy to we wspólnocie parafialnej, czy też indywidualnie. We wtorki w sposób szczególny zapraszamy dzieci, a szczególnie przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.