Historia parafii

W czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Płocku – 7 czerwca 1991 roku został przez Niego poświęcony kamień węgielny pod budowę kościoła na osiedlu „Międzytorze”. Dekret erekcyjny Biskupa Płockiego rozpoczął istnienie parafii Matki Bożej Fatimskiej w stolicy naszej diecezji. Od tego czasu na naszych oczach tworzy się historia nowej wspólnoty parafialnej.

kamien

DEKRET EREKCYJNY PARAFII P.W. MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ W PŁOCKU

Ku chwale Boga Wszechmogącego, ku czci Matki Bożej Fatimskiej, mając na uwadze dobra duchowe wiernych, rozporządzam i ogłaszam:

  1. Na podstawie kanonu 515 §2 KPK eryguję nową parafię w Płocku i włączam ją do dekanatu płockiego.
  2. Patronką parafii ogłaszam Matkę Bożą Fatimską.
  3. Nowa parafia powstaje z podziału parafii św. Stanisława Kostki oraz parafii św. Józefa w Płocku i obejmuje teren wraz z ludnością zamieszkałą w obrębie ul. Otolińskiej, Granicznej, Wyszogrodzkiej, Wspólnej, Maneżowej, Spółdzielczej i Szopena.
  4. Przed nową parafią stoi zadanie budowy kościoła i budynków parafialnych. (…)

Płock, dnia 5 lipca 1991 r.
Nr 1428/91
+ Zygmunt Kamiński
Biskup Płocki

msza_plac1Pierwszą ofiarę Eucharystyczną odprawił przy prowizorycznym, polowym ołtarzu 4 sierpnia 1991 r., towarzyszący nam do dziś proboszcz ks. kan. Stanisław Górski. Początki pracy w naszej parafii obfitowały w trudności. Przez kilka pierwszych miesięcy Msze święte sprawowane były w warunkach polowych.

Jesienią 1991 r. pobudowano prowizoryczną drewnianą kaplicę, w której do wiosny gromadziliśmy się na nabożeństwach. Na początku grudnia 1991 roku była odprawiona pierwsza Msza Św. w wybudowanej, drewnianej kaplicy. Była radość. Wówczas też coraz więcej ludzi zaczęło się gromadzić. Rekolekcje adwentowe przebiegały już pod dachem. Zwiększyła się też ilość odprawianych Mszy Św.

kap_pozW maju 1992r. parafianie przeżyli tragiczny moment. W noc poprzedzającą I Komunię św. naszych dzieci, podpalono kaplicę. Spłonęła prawie doszczętnie. Ci parafianie, którzy z okien swoich domów dostrzegli pożar, przybyli, by jednoczyć się tej nocy. Było widać zaangażowanie wszystkich, aby mimo wszystko przygotować uroczystość I Komunii Św. Oprócz tego widocznego zniszczenia była też radość tworzenia tego, co zaczęło przynosić owoce. Nastąpiło „przebudzenie” części wiernych, tych, którzy chcieli nowej parafii, ale do tej pory nie zabierali głosu. Teraz zaczęli mówić i żyć tym, aby parafia istniała. Dzięki ofiarności i wspólnemu wysiłkowi parafian i księży uroczystość jednak następnego dnia odbyła się.

komuniaaW tym czasie też niektóre czynniki lokalne i prasa, odnosiły się nieprzychylnie do nowo powstałej parafii. Drukowano i wygłaszano publicznie nieprawdziwe informacje. Jednak, mimo tych przeciwności, dzięki błogosławieństwu Bożemu i Opiece Matki Najświętszej parafia nasza rozwijała się. W tym czasie toczyły się rozmowy, były spotkania, uzgodnienia dotyczące podjęcia decyzji o przekazanie w użytkowanie baraku i terenu z przeznaczeniem na kaplicę – z obecną lokalizacją. Po przekazaniu terenu pod budowę kaplicy, przystąpiono do pracy. W szybkim tempie dążyliśmy do wybudowania kaplicy przed kolejną zimą.

1 listopada 1992r. została odprawiona pierwsza Msza Święta w murowanej kaplicy, w której modliliśmy się do 14 października 2017r.

Równolegle z budową materialną świątyni coraz aktywniejszy stał się udział członków żywego Kościoła. Zaczęły się odbywać różne uroczystości – chrzty, śluby – dla wielu wiernych nieważne były warunki zewnętrzne, a najważniejsze było to, co działo się w sercach ludzkich. Czujący powołanie do służby innym parafianie brali wraz z naszymi kapłanami udział w tworzeniu wielu wspólnot i stowarzyszeń.

27 kwietnia 2001r. Biskup Płocki Stanisław Wielgus dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła parafialnego.

Jesienią 2003r. parafia, po załatwieniu wszystkich spraw formalnościowych, mogła przystąpić do budowy kościoła, plebanii i obiektów towarzyszących.

W maju 2004r. przystąpiono do budowy plebanii i obiektów towarzyszących: zalano fundamenty pod kościół, plebanię i obiekty towarzyszące. W 2004r. zostały postawione mury parteru plebanii i mury obiektów towarzyszących. Wybudowane mury zostały także zabezpieczone na okres zimowy.

Wiosną 2005r. przystąpiono do budowy pierwszego piętra plebanii oraz rozpoczęto budowę dachów. W 2005r. udało się dokończyć wznoszenie wszystkich murów plebanii i obiektów towarzyszących. Zadaszono obiekty i zabezpieczono na zimę. W październiku konieczna była także już naprawa zniszczeń – wymiana dachówek.

We wrześniu 2006r. wywieziono nagromadzony gruz po budowanym w latach 80-tych osiedlu Międzytorze – dawna górka saneczkowa. W 2006r. rozpoczęto wznoszenie murów kościoła oraz zalano sufity nad pomieszczeniami zakrystii dla ministrantów, księży i nad pomieszczeniami sanitarnymi.

W 2006r. na łamach naszej parafialnej gazetki „Zwiastun Fatimski” ukazał się wywiad z ks. proboszczem o historii naszej parafii i budowie kościoła. Zachęcamy do przeczytania – Wywiad z ks. Proboszczem (2006r.)

Dalsze lata, to prace wykończeniowe prowadzone w budynku plebanii oraz dalsze wznoszenie murów kościoła. Bardzo dużo zdjęć z tego okresu znajduje się w naszej Galerii zdjęć – zachęcamy do obejrzenia.

Od 2011r. Kancelaria Parafialna znajduje się w nowym budynku plebanii.

W 2015r. dokończono budowę dachu nowego kościoła.

W 2016 roku zakończono wszystkie prace związane z wieżą kościoła, wciągnięto całą konstrukcję wieńczącą wieżę, zamontowano krzyż, wykonano wszystkie obróbki, tynki i malowanie wieży. Dokończono dach nad kruchtą kościoła, łącznie z konstrukcją stalową. Wykonano wszystkie prace związane z wymurowywaniem otworów okiennych i przygotowano już do montażu okien. Ustawiono wiele ścian wewnętrznych, które oddzielają i zamykają poszczególne pomieszczenia. Galeria zdjęć z budowy kościoła w 2016 roku:

Galeria zdjęć – Budowa kościoła w 2016r.

W marcu 2017r. w kościele rozpoczęto montaż okien. Równocześnie poszukujemy sponsorów – gdyby ktokolwiek chciał być sponsorem poszczególnych okien lub czegoś innego w naszym kościele, to serdecznie zapraszamy, zachęcamy i prosimy o kontakt z ks. proboszczem.

Galeria zdjęć ? prace wykończeniowe 8.10.2017r.

Uroczysta konsekracja naszego kościoła miała miejsce w 100- rocznicę objawień fatimskich, 15 października 2017r. o godz. 16:00.

 

Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej – Galeria zdjęć 17 października 2017r.

W sierpniu 2019r. ukończono centralny fragment południowej elewacji na naszym kościele. Trwają jeszcze prace na elewacji od strony północnej.

Prace przy elewacji kościoła – stan na 2.06.2019r.
Prace przy elewacji kościoła – stan na 1.09.2019r.

8 października 2019r. w wieży naszego kościoła została osadzona figura Matki Bożej Fatimskiej. Rzeźba powstawała w ciągu paru miesięcy w pracowni p. Tadeusza Biniewicza. Wykonana została z jednego bloku granitowego. Wyobraża postać, jaka ukazała się trójce portugalskich pastuszków 13 maja 1917r. w pobliżu osady Fatima. Pierwsza, drewniana rzeźba Matki Bożej Fatimskiej powstała już w 1920r. wykonana w oparciu o relację z objawienia, którego doświadczyła Łucja dos Santos, najstarsze z dzieci. Łucja, dziś święta Kościoła Katolickiego dokładnie opisała widzianą postać, z którą rozmawiała. W 1946r. artysta po raz kolejny spotkał się z siostrą Łucją, która potwierdziła wcześniejszy opis Matki Bożej i tym razem wykonał rzeźbę – dziś znaną na całym świecie.

Postać wyrzeźbiona przez p. Biniewicza wraz z wyobrażeniem chmury, na której stoi, ma ponad trzy metry wysokości i waży około 2 ton. Rzeźba posadowiona jest w niszy wieży na wysokości około 14 metrów. Ta trudna operacja techniczna przeprowadzona została bardzo sprawnie przez pracowników firmy Majster Atlas Kujawy:

Składamy serdeczne podziękowania panu prezesowi Piotrowi Świecowi. Dziękujemy również inicjatorom pomysłu wykonania figury Matki Bożej Fatimskiej i umieszczenia jej w niszy dzwonnej – panu prezesowi Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Lechowi Chodkowskiemu, p. Zygmuntowi Krawcowi i Janowi Nyckowi, dokumentującemu całe przedsięwzięcie na łamach pisma Nasz Płock.

Uroczyste poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej, zdobiącej elewację naszego kościoła, miało miejsce podczas Odpustu Parafialnego w dniu 13 października 2019r., w drugą rocznicę konsekracji kościoła.

Tymczasową iluminację postaci zapewnił p. Marek Mokrowiecki, dyrektor Teatru Płockiego, wypożyczając bezinteresownie profesjonalny sprzęt oświetleniowy:

Słowa wielkiego uznania należą się p. Tadeuszowi Biniewiczowi. Praca nad granitowym monumentem wymaga, prócz znajomości warsztatu, dużej siły fizycznej. Naszemu artyście udało się nadać figurze lekkość, przy tym zadbać o szczegóły, jak korona i ornamentyka szat.

Dziękując, mamy nadzieję, że nasza Matka Boża Fatimska czuwać będzie nad mieszkańcami osiedla Międzytorze.

Dla wszystkich, którzy chcieliby wspomóc finansowo budowę kościoła, podajemy nr konta bankowego naszej parafii:

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Matki Bożej Fatimskiej
09-407 Płock, ul. Gierzyńskiego 29
Santander Bank Polska S.A. 21 1090 1333 0000 0000 3302 3118
(Można pobrać druk wpłaty)

Foto-wpłata: