Niedziela 26 marca 2023r. – Ogłoszenia

V Niedziela Wielkiego Postu

 1. W przyszłą niedzielę odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich Rodziców, ale po Mszy św. o godz. 10.30.
 2. Jutro młodzież naszej parafii przeżyje uroczystość przyjecia Sakramentu Bierzmowania na Mszy św.o godz. 18:00, którego udzieli ks. Bp Szymon Stułkowski.
 3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątek o godz. 16:30 i 17:30, a Gorzkie Żale odprawiamy w niedzielę o godz. 17:30.
 4. Bóg zapłać za ofiary składane na kwiaty i dekorację Grobu Chrystusa.
 5. W przyszłą niedzielę 2 kwietnia przypada kolejna rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pragniemy przygotować specjalne nabożeństwo połączone z Apelem Jasnogórskim. Bliższe informacje przekażemy w przyszłą niedzielę.
 6. Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy, które przypominają uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.
 7. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00. Po Mszy Świętej o godz. 18:00 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 8. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: Mały Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Gość Niedzielny, który nawiązuje do zamordowanego ks. Franciszka Blachnickiego oraz Gość Extra, który poświęcony jest Znakom Męki Boga, które przypominają nam o cenie naszego zbawienia, jak Relikwie z krzyża i korony cierniowej, Całun Turyński czy chusta z Manopello. Można też nabywać Baranka Paschalnego do święconki, karty świąteczne oraz można zabrać ulotkę o modlitwie przed i po posiłku.
 9. Kończymy nasze Rekolekcje Wielkopostne, dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przeżycie naszych Rekolekcji. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rekolekcjonisty – ks. Andrzeja Janickiego, który zgodził się poprowadzić tegoroczne zamyślenia Rekolekcyjne, które pomogły nam uświadomić sobie dar pięknej miłości Boga do nas w całkowitym oddaniu się dla nas, aby odnieść zwycięstwo nad grzechem i odkryć drogę zbawienia oraz naszej Matki, która w całkowitym oddaniu się Bogu uczy pokory i pełnego zawierzenia, które prowadzi do zbawienia. Dziękując, życzymy, by Bóg dalej błogosławił w pięknej pracy, a Chrystus Zmartwychwstały umacniał Miłość, która zawsze zwycięża. Szczęść Boże.

Niedziela 19 marca 2023r. – Ogłoszenia

IV Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i ich Rodziców.
 2. W środę – 22 marca – odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania i ich świadków po Mszy św. o godz. 18:00.
 3. Jutro liturgicznie obchodzić będziemy uroczystość św. Józefa -Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msza św. o godz. 7:00 i 18:00.
 4. W sobotę – 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. według porządku rekolekcyjnego. Z tą uroczystością związana jest Duchowa Adopcja Poczętego Dziecka. Osoby, które pragną podjąć się Duchowej Adopcji – zapraszamy na Msze św. o godz. 18:00.
 5. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty i dekoracje Grobu Chrystusa.
 6. Jak ogłaszaliśmy naszymi ofiarami do puszek możemy dzisiaj wesprzeć rodziny potrzebujące z naszej parafii. – Serdeczne Bóg Zapłać.
 7. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Można też nabywać karty świąteczne i Baranka Paschalnego do święconki, a ofiary są wsparciem dzieł, które prowadzi Caritas. Można też zabrać plan naszych Rekolekcji.
 8. W tym tygodniu przeżyjemy nasze Rekolekcje Wielkopostne:
Plan rekolekcji wielkopostnych 24-26 marca 2023r.

Niedziela 12 marca 2023r. – Ogłoszenia

III Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich Rodziców. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i ich Rodziców.
 2. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątek o godz. 16:30 i 17:30, a Gorzkie Żale odprawiamy w niedzielę o godz. 17:30.
 3. W najbliższy czwartek Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Mszę Świętą wotywną o Duchu Świętym na godz. 19:00.
 4. W przyszłą niedzielę naszymi ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć Rodziny potrzebujące w naszej parafii.
 5. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty i dekorację Grobu Chrystusa.
 6. Jutro 13 dzień marca, na nabożeństwo fatimskie zapraszamy na godz. 20:00.
 7. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej: Rycerz Niepokalanej, Mały Gość Niedzielny, a w nim teksty z okazji 10 rocznicy wyboru papieża Franciszka. Można też nabywać karty świąteczne oraz Baranka Paschalnego, a ofiary są wsparciem dzieł, które prowadzi Caritas.

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI
METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych
Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także
wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów
ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym
punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w
niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła,
podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych
dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób
stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie
uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za
wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów
i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady
Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022
roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża
Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym
wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana
Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw
spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął
zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych
procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie
ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc
osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze
seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał
wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm
postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar
bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście,
twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła
w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało
konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być
świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce,
inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe
sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego
dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy
winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za
sprawą tego Papieża.

Warszawa, 9 marca 2023 roku

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

DO POBRANIA: Oświadczenie na temat św Jana Pawła II.pdf

Niedziela 5 marca 2023r. – Ogłoszenia

II Niedziela Wielkiego Postu

 1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
 2. W przyszłą Niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I -szej Komunii Świętej i ich Rodziców. Dzieci będą miały poświęcenie książeczek.
 3. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawiamy w piątek o godz. 16:30 i 17:30, a Gorzkie Żale odprawiamy w niedzielę o godz. 17.30.
 4. Ofiar na potrzeby naszego kościoła w lutym wpłynęło od 22 Rodzin – przekazaliśmy ofiarę w kwocie 1960zł . Serdeczne Bóg zapłać.
 5. W najbliższy wtorek po Mszy św. o godz 18:00odmówimy Różaniec za dar naszej świątyni i wszystkich ofiarodawców.
 6. Dziękujemy za ofiary składane na kwiaty i dekoracje Grobu Chrystusa. Ofiary można składać tez do koszyka przy krzyżu.
 7. Jak ogłaszaliśmy w dzisiejszą niedzielę,która jest dniem modlitwy, postu i pomocy misjonarzom naszymi ofiarami do puszek możemy wspomóc też w sposób szczególny naród ukraiński – serdeczne Bóg zapłać.
 8. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, a w Gościu Niedzielnym artykuł – czy życiowe problemy to kara za grzechy.

Niedziela 26 lutego 2023r. – Ogłoszenia

I Niedziela Wielkiego Postu

 1. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
 2. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msze Święte o godz. 7:00 i 18:00. Chorych odwiedzimy w piątek od godz. 8:00, a w sobotę po Mszy Świętej o godz. 18:00 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 3. Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu – czas przemiany naszych serc. Pomocą w tej drodze są nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa, którą odprawiamy w piątki o godz. 16:30 i 17:30 oraz Gorzkie Żale, które odprawiamy w niedzielę o godz. 17:30. Przygotowujemy się też do Rekolekcji Wielkopostnych, które odprawimy od 24 do 26 marca.
 4. Za tydzień, w drugą niedzielę Wielkiego Postu naszymi ofiarami do puszek będziemy mogli wesprzeć polskich misjonarzy w ich posłudze głoszenia Chrystusa, ale i we wszystkich dziełach charytatywnych, które prowadzą.
 5. Ofiary na kwiaty i dekorację Grobu Chrystusa można też składać do koszyka przy Krzyżu Chrystusa.
 6. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej: Mały Gość Niedzielny i Gość Niedzielny nawiązujący do trwającej od roku wojny na Ukrainie.

Niedziela 19 lutego 2023r. – Ogłoszenia

VII Niedziela zwykła

 1. W środę Popielec rozpoczynający Wielki Post. Przyjmujemy na nasze głowy popiół, aby w ten sposób rozpocząć w naszym życiu kolejne dzieło nawrócenia. Tego dnia obowiązuje nas post ścisły, a więc jakościowy i ilościowy. Msze Święte w Środę Popielcową odprawimy o godz. 7:00, 9:00, 16:00 i 18:00. Rozpoczynamy też nabożeństwa wielkopostne – w piątek Droga Krzyżowa o godz. 16:30 i 17:30. Gorzkie Żale odprawiać będziemy w niedzielę o godz. 17:15.
 2. W środę 22 lutego przypada 92 rocznica objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie.
 3. Dom Rekolekcyjny STUDNIA w Płocku na ul. Górnej 1A zaprasza w każdą środę Wielkiego Postu o godz. 19:00 na Wielkopostne Ćwiczenia Duchowe. W programie: konferencja i czas na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Środę Popielcową 22 lutego o godz. 19:00 w kaplicy Domu Rekolekcyjnego.
 4. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej: Rycerz Niepokalanej, Mały Gość Niedzielny nawiązujący do Wielkiego Postu i Gość Niedzielny.

Niedziela 12 lutego 2023r. – Ogłoszenia

VI Niedziela zwykła

 1. Jutro 13 dzień lutego, na nabożeństwo fatimskie zapraszamy na godz. 20:00.
 2. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, a w Gościu Niedzielnym – Lourdes, miejsce szczególne dla chorych.
 3. Apel Biskupa Płockiego o modlitwę i wsparcie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii:

Drodzy Diecezjanie!

Jesteśmy świadkami ogromu cierpienia, jakie w tych dniach spowodowało trzęsienie ziemi na terenie Turcji i Syrii. W związku z tym proszę o modlitwę za ofiary i poszkodowanych w tym kataklizmie. Proszę również, aby w najbliższą niedzielę 12 lutego br. podczas wszystkich Mszy Świętych odprawianych w kościołach i kaplicach Diecezji Płockiej, dołączono do modlitwy wiernych specjalne wezwanie w tej intencji. Niech miłosierny Bóg wspomoże wszystkie ofiary tej tragedii. Niech zmarłych obdarzy życiem wiecznym, a tym, którzy ocaleli, da nadzieję i duchowe umocnienie.

Ponadto, zgodnie z Apelem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 8 lutego br. dotyczącym przeprowadzenia zbiórki ofiar na rzecz pomocy poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii, chciałbym, aby nasza Diecezja włączyła się w to szlachetne dzieło miłosierdzia. Polecam zatem, aby w najbliższą niedzielę 12 lutego 2023 r. we wszystkich wspólnotach parafialnych przeprowadzić kwestę do puszek. Niech nasze serca będą solidarne z tymi, którzy potrzebują pomocy. Bóg zapałać za życzliwość w tej ważnej sprawie!

Płock, dnia 8 lutego 2023 r.

† Szymon Stułkowski
Biskup Płocki

Zgodnie z tym apelem, możemy przy wyjściu z kościoła złożyć ofiary do puszek, by móc wesprzeć poszkodowanych.

Niedziela 5 lutego 2023r. – Ogłoszenia

V Niedziela zwykła

 1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Bierzmowanie w naszej parafii będzie dnia 27 marca, w poniedziałek, którego udzieli ks. Bp Szymon Stułkowski.
 2. W rocznicę objawień w Lourdes, 11 lutego w sobotę, Kościół Katolicki obchodzi Światowy Dzień Chorego, dlatego w tę sobotę osoby chore, w starszym wieku, zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18:00, by wspólnie modląc się wypraszać dla nich moc i siłę w dźwiganiu krzyża.
 3. W najbliższy wtorek po Mszy Świętej o godz. 18:00 odmówimy Różaniec za dar naszej świątyni i wszystkich jej ofiarodawców, a ofiar na potrzeby naszego Kościoła wpłynęło od 21 Rodzin, przekazaliśmy ofiarę w kwocie 2120zł.  – Serdeczne Bóg zapłać.
 4. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej, a w Gościu Niedzielnym polecamy artykuł o różnych formach życia konsekrowanego.