Wspólnota Krwi Chrystusa

„Błogosławiona Krew Jezusowa” –

– Takie jest nasze powitanie, na które odpowiadamy: „Na wieki Błogosławiona”.

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które zobowiązują się pogłębiać duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i żyć Nią. Pan Jezus odkupił nas wszystkich swoją Krwią i dlatego naszym zadaniem jest uwielbiać i adorować Chrystusa Ukrzyżowanego. Chrystus ratuje nas nie srebrem, nie złotem, ale przez miłość, ofiarność, przez dawanie własnego życia. Poświęca Samego Siebie.

Człowiek wraz ze swoim charakterem i osobowością został stworzony na obraz i podobieństwo Boga w Trójcy Jedynego. Bóg – Miłość nie może być samotny. Jest wspólnotą, jest w Trójcy Jedyny, czyli jest obecny w jedności i wspólnocie.

Głównym zadaniem ruchu jest formacja duchowa jego członków, która powinna wpływać na otoczenie; przede wszystkim w rodzinie, ale również w miejscu pracy, parafii. Formacja ta odbywa się w czasie rekolekcji i skupień w Domu Misyjnym, a także podczas spotkań w parafii i diecezji.

Wspólnota taka powstaje na terenie parafii tylko i wyłącznie za zgodą Księdza Proboszcza który aprobuje odpowiedzialnych na terenie parafii.

sw_kasper

Pierwszy etap rozwoju Wspólnoty zaczyna się na Golgocie. Bractwo Najdroższej Krwi zostało założone 8 grudnia 1808 r w Rzymie przez Księdza Franciszka Albertniego wraz ze Św. Kasprem . Zostało Ono zatwierdzone przez papieża Piusa VII, podniesione do godności Arcybractwa i obdarzone wieloma odpustami, aby jak najwięcej wiernych tę „Cenę Odkupienia” uczyło się kochać i czcić. Aby ułatwić szerzenie tej Wspólnoty Ksiądz Jan Merlini przekształcił to Arcybractwo na „Pobożne Stowarzyszenie”, które dzisiaj nazywamy Wspólnotą Krwi Chrystusa. Wspólnota jako ruch dla świeckich w Kościele Katolickim rozpoczęła swoją działalność w Polsce akurat w czasie stanu wojennego. Wtedy cały naród pragnął wolności i godności – gotowy płacić za to własną krwią. Uszy i serca otwarte były dla duchowości płynącej z otwartych ran Ukrzyżowanego Pana. Pierwszy etap charakteryzuje się nowym doświadczeniem poprzez życie w codzienności Słowem Życia; tj. wybranym wersetem z Pisma Świętego i rozważanym we własnym sercu.

Drugi etap to czas budowania Domów i struktur naszej Wspólnoty w Polsce. Etapem trwającym w tej chwili jest przyjęcie charyzmatów Ducha Świętego, w którym jakbyśmy na nowo odkryli i głębiej poznali nasz własny charyzmat „Krew Chrystusa”. Nasza Wspólnota nie jest Wspólnotą charyzmatyczną, ale Duch Święty udziela charyzmatów wszystkim dla budowania Wspólnot i Kościoła.

Do Wspólnoty można należeć indywidualnie lub modlić się w grupie. Każdy chrześcijanin może zapisać się do WKC i uczestniczyć indywidualnie w tej duchowej rodzinie. Nie jest wtedy zobowiązany do udziału w spotkaniach, ale jest zobowiązany do ogólnej gotowości życia według duchowości Krwi Chrystusa.

Wspólnota modlitwy to grupa osób mieszkających blisko siebie, którzy spotykają się co tydzień w domu jednego z członków na wspólnej modlitwie. Obecność Jezusa wśród nich czyni mieszkanie Domem Bożym i uświęca życie sąsiedzkie. Członkowie wspólnoty modlitwy którzy pragną dodatkowo angażować się w apostolstwie Kościoła mogą prosić o przyjęcie do Wspólnoty Misyjnej Krwi Chrystusa. Apostolstwo każdego chrześcijanina zaczyna się we własnej rodzinie, na miejscu pracy, szkole, we własnej parafii. Przykład życia: radość i pokój serca są najwymowniejszym głoszeniem Ewangelii Chrystusa. Nasze apostolstwo możemy realizować poprzez pomoc Chrystusowi. Chrystus także dzisiaj potrzebuje pomocników: ludzi, którzy poświęcają czas, siły, talenty, wyobraźnię, radość i cierpienie dla niesienia światu Bożej miłości. Pomoc wzajemną, Misjonarzom, potrzebującym i pomoc ludziom dobrej woli. Centrum naszego Ruchu znajduje się przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie, jest tam także intronizowana Relikwia Krwi Chrystusa z Golgoty. Nasza Diecezja utrzymuje kontakt z najbliższym Domem Misyjnym – w Ożarowie Mazowieckim.

Osoby zainteresowane Wspólnotą zapraszamy na spotkanie – adorację Najświętszego Sakramentu w każdą sobotę o godz. 7:30.

Misjonarze Krwi Chrystusa działają w Polsce od 1980 roku. Powstał przy nich ruch świeckich – „Wspólnota Krwi Chrystusa”. Założycielem jest Św. Kasper del Bufalo – Apostoł Przenajdroższej Krwi. Wszyscy wspólnie starają się o odnowę Kościoła przez życie według Ewangelii, a szczególnie przez formację duchową i służbę charytatywną. Do Wspólnoty Krwi Chrystusa może należeć każdy, nikt nie jest za stary, ani za chory, aby się nawrócić, by dać swój wkład, by ofiarować chociaż kropelkę z własnego serca, razem z Krwią Chrystusa, dla przemiany i ratowania naszych bliźnich, naszego Kościoła, naszego świata. Wspólnota skupia wszystkie stany: mężczyzn, kobiety, młodzież i dzieci.

Od samego początku powstania parafii, tj. od 1991 roku, istnieje tu Wspólnota Krwi Chrystusa, której opiekunem jest ks. proboszcz – ks. kan. Stanisław Górski. Aby pogłębić miłość do Krwi Chrystusa i jedność z całym Kościołem, za zgodą ks. proboszcza – Wspólnota spotyka się w naszej parafii raz w tygodniu na adoracji Najświętszego Sakramentu (sobota godz. 7:30 – 8:15), na którą są zaproszeni nie tylko członkowie, ale także wszyscy chętni. W naszej parafii Wspólnota pomaga również przy wspólnym sprzątaniu kościoła w każdą sobotę o godz. 8:30.