Odnowa w Duchu Św.

Wspólnota Matki Bożej Fatimskiej przy par. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym pw. M. B. Fatimskiej istnieje od 27 lat i jest najwcześniej powstałą wspólnotą w diecezji płockiej. Aktualnie liczy 30 osób.

Opiekunem duchowym wspólnoty od września 2019r jest ks. Łukasz Szymański, a liderem Hanna Pajda.

W 2017 roku wspólnota obchodziła Jubileusz 25-lecia istnienia, z udziałem opiekunów duchowych, kapłanów oraz przedstawicieli wspólnot Odnowy z całej Diecezji. Była to bardzo radosna, integracyjna i podniosła uroczystość, między innymi dzięki dużemu zaangażowaniu całej wspólnoty pod kierunkiem ks. Marcina Stankiewicza i lidera Andrzeja Popielarskiego.

Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej i osobistej Adoracji Jezusa w ciszy.

Wspólnota jest miejscem naszego osobistego spotkania z żyjącym Bogiem, gdzie dzielimy się tym co Bóg czyni w naszym życiu i czego doświadczamy w codzienności. Przekonujemy się, że jedynie Jezus ma moc nas przeprowadzić przez rożne doświadczenia i trudności.

Centralnym punktem naszych spotkań jest rozważanie Słowa Bożego i uwielbienie Boga, które pomaga otwierać nas mi moc i dary Ducha Świętego i być narzędziem w pełnieniu Jego woli.

W 2015 r. pod przewodnictwem ks. Grzegorza Przybyłka zorganizowaliśmy 9-tygodniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym dla miasta, w których 64 osoby przyjęły Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Każdego  roku  animatorzy  naszej  wspólnoty  pomagają młodzieży
przygotować się w grupkach dzielenia do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Istotnym działaniem naszej wspólnoty jest podejmowanie posługi modlitwą wstawienniczą w różnych intencjach we wspólnocie oraz za chorych w hospicjach, szpitalach i domach.

Zainicjowaliśmy raz w miesiącu, w naszej parafii Mszę św. o Duchu Świętym, która skupia nie tylko członków naszej wspólnoty.

W każdy I Piątek miesiąca na Mszy św. modlimy się w różnych potrzebach wspólnoty, naszych rodzin i Kościoła, prowadząc też godzinną Adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Wielu członków podjęło duchową ?Adopcję dziecka poczętego”, Modlitwę za kapłanów tzw.”Margaretkę”, modlitwę różańcową w intencji budowy kościoła i różańcowe Jerycho. Pełniąc posługę lektora uczestniczymy w liturgii Mszy św. czytając Słowo Boże.

Aktywnie włączamy się w życie naszej parafii w wielu innych zaistniałych potrzebach w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

Korzystając z gościnności Wspólnoty Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny latem wielokrotnie organizowaliśmy na ich terenie, spotkania integracyjne o charakterze duchowym z udziałem we Mszy Świętej.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zrefundowała prawie w całości zakup Ołtarza do naszego kościoła.

Bycie we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym to nieustanne nawracanie się, które jest możliwe we współpracy z Duchem Świętym, to pogłębianie wiary, aby upodabniać się do Chrystusa , mieć z Nim osobistą relację i zachęcać do tego innych.

strona www – http://odnowadiecplocka.pl/matki-bozej-fatimskiej/