Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

W tym roku w Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów wielkanocnych w kościołach. Przed rozpoczęciem śniadania wielkanocnego zachęcamy, aby w domach odmówić w gronie rodziny przygotowane modlitwy.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W
NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: ?Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane?.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy odpowiadają:
Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wersja do druku – błogosławieństwo-stołu.pdf

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów, ale święconkę może pobłogosławić gospodarz domu przed śniadaniem wielkanocnym ? tekst modlitwy znajduje się na stronie internetowej (do pobrania – błogosławieństwo-stołu.pdf), ale też tekst modlitwy wyłożony jest w kruchcie naszego kościoła. Tam też można jeszcze nabyć Baranka Wielkanocnego Caritas.

W Wielką Sobotę zapraszamy na adorację przy Grobie Pańskim – Kościół będzie otwarty od godz. 9:00 do 19:00.

O godz. 20:00 odprawimy nabożeństwo Wigilii Paschalnej – bez udziału wiernych. Nabożeństwo będzie transmitowane na naszym Parafialnym Facebooku.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia.

Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Jest liturgia adoracji krzyża. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.

Parafialne transmisje na Facebooku

Uroczystości z Triduum Paschalnego i Rezurekcji będziemy transmitować na naszym parafialnym Facebooku.

Transmitowany jest także codzienny różaniec o godz. 20:30 oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Informujemy, że nasze transmisje są dostępne dla wszystkich – nie ma konieczności posiadania konta i logowania się na Facebooku. W niektórych przeglądarkach internetowych mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem transmisji i filmów na Facebooku. Aby filmy działały poprawnie – zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Google Chrome. Przeglądarkę należy zainstalować (można ją pobrać tutaj) i po zainstalowaniu – przez nią wejść na nasz parafialny Facebook, wtedy transmisje i filmy powinny działać już poprawnie.

Przydatne linki:

Przeglądarka Google Chromehttps://www.google.com/intl/pl_pl/chrome/

Parafialny Facebookhttps://pl-pl.facebook.com/fatimskaplock

Różaniec Mężczyzn – rozważania

Rozważania na dzisiejszy męski różaniec.

Kolejny raz nie możemy spotkać się na wspólnej modlitwie w naszym kościele, ale zachęcam do tego, aby ten dzisiejszy różaniec stał się okazją do powierzenia Bogu naszych rodzin w tym szczególnym czasie, tuż przed rozpoczęciem Triduum Paschalnego. Przed nami największe wydarzenia zbawcze, męka, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W tych dniach kroczymy za Jezusem wraz w naszymi bliskimi.

Tajemnica pierwsza ? Zmartwychwstanie
Tajemnica Zmartwychwstania Pana Jezusa kłóci się z ludzkim doświadczeniem miejsca, w którym powinno być ciało Jezusa, a dziś jest pustka, pusty grób. Oczekiwania Marii Magdaleny natrafiły na konieczność budzenia jeszcze silniejszej wiary. Nachyla się w poszukiwaniu Jezusa i nie odnajduje Go. Wcześniej pełny grób, dziś pusty; wcześniej pełny plac św. Piotra, dziś pusty, wcześniej pełny kościół podczas świąt, dziś pusty, wcześniej pełny dom gości, dziś pusty, wcześniej pełny czas, którego zawsze brakowało, dziś pusty dzień, z którym często nie potrafi sobie człowiek poradzić. Jezus odwraca nasz wzrok, spojrzenie, koncentrację naszych myśli od miejsca pustego, wskazuje miejsce, gdzie należy Go szukać. Zbliżają się święta Zmartwychwstania Jezusa, nie płacz pochylony nad pustym grobem, nie szukaj ciała Zmartwychwstałego, tam gdzie je zostawiłeś. Odwróć spojrzenie od swoich oczekiwań, nie szukaj żyjącego pośród martwych. Niech ożywa prawdziwa wiara w Zmartwychwstanie Jezusa, w Jego piękną obecność dziś pośród nas, choć inaczej niż się spodziewamy.

Tajemnica druga ? Wniebowstąpienie
?Po swojej męce wiele razy ukazywał im, że żyje. Przez czterdzieści dni zjawiał się im bowiem i mówił o Królestwie Bożym? (Dz. 1, 3). Daj Panie, abyśmy przez czterdzieści dni mogli wsłuchiwać się w Twoje Słowa, a po czterdziestu dniach od Zmartwychwstania mogli wyjść i spojrzeć w niebo, zobaczyć Twoje Wniebowstąpienie. Przy pustym grobie jesteśmy smutni, zapłakani jak Maria Magdalena. Potrzebujemy wielkiego wysiłku, aby porzucać nasze oczekiwania, aby pozostawiać nasze żale, bo nie tak to wszystko powinno wyglądać, nie takie powinny być święta, nie tak?, ciągle coś nie tak. Ten wysiłek był konieczny i jest nieustannie konieczny, aby odnaleźć Jezusa Zmartwychwstałego w tym, którego Maria Magdalena postrzegała jako ogrodnika. Wysiłek jest konieczny, aby zacząć szukać zgodnie ze wskazaniami Jezusa. On się ukazuje nam i będzie się ukazywał nieustannie, mówi do każdego z nas, troszczy się o nas. Wzrok nasz wznosimy i będziemy wznosić znam pustego grobu, do spojrzenia w twarz Zmartwychwstałego, do spojrzenia ku górze, ku niebu. Niech Bóg daje nam łaskę patrzenia w górę, wzwyż, niech przyciągnie nieba, pragnienie nieba będzie znacznie silniejsze niż przyciąganie tego co ziemskie i ziemskie pragnienia.

Tajemnica trzecia ? Zesłanie Ducha Świętego
Dziś liczymy dni szerzenia się koronawirusa, patrzymy na liczby zakażonych, hospitalizowanych, niestety również zmarłych. Będziemy musieli zacząć również liczyć dni od Zmartwychwstania poprzez Wniebowstąpienie aż do Dnia Pięćdziesiątnicy. ?Nagle rozległ się szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru. I napełnił cały dom, w którym przebywali?. Duch Święty napełnił cały dom, w którym przebywali, napełnia cały dom, w którym przebywasz. W duchu wiary przeżywamy ten czas wielkich wydarzeń, męki, śmierci, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Jezusa, Zesłania Ducha Świętego. Już dziś pragniemy przygotowywać się na ten dzień, kiedy Duch Święty umocni nas, aby wyjść i głosić wielkie dzieła Boże. Ale tymczasem tak ważne jest to, abyśmy uczyli się trwać, tworząc wspólnotę rodziny, najbliższych, odnajdując sens powołania do bycia mężem, ojcem. Dziś szukamy piękna drugiego człowieka, bogactwa jego osobowości. Uczymy się trwać na modlitwie, poszukiwać cierpliwości, ograniczać swoje plany, chęci, panować nad czasem, myślami, emocjami. Dziś uczymy się kochać, dlatego już dziś potrzebujemy Zesłania Ducha Świętego, aby dobrze wykorzystać ten czas.

Tajemnica czwarta ? Wniebowzięcie
Maryjo, uczysz nas żyć. Tak się modlić, aby usłyszeć głos anioła Bożego. Tak wierzyć, aby potrafić powiedzieć ?niech mi się stanie według Twego Słowa?. Tak kochać, aby żadnego dnia nie cofać się, nie dezerterować. Tak cierpieć, aby wytrwać na drodze krzyżowej Syna Bożego. Tak płakać, aby nie przestać wierzyć. Tak walczyć o myśli, aby nie wątpić. Tak żyć, aby patrzeć znacznie dalej niż sięga wzrok. Tak przeżyć dzień, aby któryś z nich zaprowadził wprost do nieba. Maryjo, otaczaj swoim wstawiennictwem każdego z nas, każdą osobę bliską naszemu sercu, wypraszaj dla nas łaski dobrego życia. To dziś często codzienność ukazuje nam, jak jest naprawdę z nami, jak możemy być słabi w niektórych sytuacjach życiowych, jak trudno jest odezwać się do drugiego człowieka z szacunkiem cierpliwością, jak okazać miłość, współczucie, wyrozumiałość. Dziś uczymy się na nowo słuchać nie tylko siebie, ale też drugiego. Dziś uczymy się, że każdy z nas może mieć swoje racje, ale prawdziwy pokój znajdujemy w Chrystusie. Dziś uczymy się być. Maryjo bądź naszą przewodniczką, abyśmy potrafili dziś być na ziemi tak, aby pewnego dziś znaleźć się w niebie.

Tajemnica piąta ? Ukoronowanie
Maryjo, jesteś naszą Królową, pragniemy kroczyć dziś drogą do tego królestwa. Ty zostawiłaś nam wskazówkę podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Powiedziałaś nam wtedy: ?uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie?. Zasłuchani w głos Jezusa codziennie pragniemy kroczyć za Nim. Szczególnie w najbliższych dniach będzie to dla nas wielkim i wspaniałym wyzwaniem. Już jutro, Wielki Czwartek, wieczór ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Będzie to wieczór wdzięczności za Eucharystyczną obecność Jezusa pośród nas. Ale tego wieczoru wyjdziemy z Jezusem, aby trwać na modlitwie w Ogrójcu, toczyć walkę o trwanie na modlitwie, o wierność drodze Bożej, będzie to wieczór pojmania i uwięzienia Jezusa oraz ucieczki uczniów. Wielki Piątek stanie się dniem oskarżania Jezusa, skazania Go, biczowania, ukoronowania cierniem, dźwigania krzyża, śmierci i złożenia do grobu. Wielka Sobota to dzień ciszy, walki z wszystkimi myślami człowieka, walki o wiarę. Noc Zmartwychwstania będzie odkryciem nowego życia. Jezus dał nam z krzyża pewną wskazówkę: ?Oto Matka twoja?. Jan wziął ją do siebie. Od piątku weź na nowo do siebie Matkę Najświętszą, przyjmij Ją na nowo do swojego domu, do swojej rodziny, stwórz dla Niej miejsce, jak dla Królowej. Dziś przepraszamy Matkę Najświętszą za wszelkie zniewagi jej poczynione, za wszelkie zaniedbania miłości z naszej strony. Maryjo bądź z nami, wypraszaj dla nas łaskę zdrowia, łaskę wiary, miłości.

Niedziela 5 kwietnia 2020r. – Ogłoszenia

Niedziela Palmowa

  1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, a w nim szczególnie Triduum Paschalne, gdzie nabożeństwa będą odprawiane bez udziału wiernych. W Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00 i w Wielki Piątek nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 18:00. W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły. W Wielką Sobotę nabożeństwo Wigilii Paschalnej odprawimy o godz. 20:00.
  2. W Wielki Piątek o godz. 12:00 odprawimy Drogę Krzyżową. W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów, ale święconkę może pobłogosławić gospodarz domu przed śniadaniem wielkanocnym – tekst modlitwy podany jest na stronie internetowej i na naszej stronie parafialnej, ale też tekst modlitwy wyłożony jest w kruchcie naszego kościoła.
  3. Msza Święta Rezurekcyjna w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6:00. Nie będzie Mszy Świętej o godz. 7:30, a pozostałe Msze Święte będziemy odprawiać jak w niedzielę. W Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte również jak w niedzielę.
  4. Uroczystości z Triduum Paschalnego i Rezurekcji będziemy transmitować na naszym parafialnym Facebooku.
  5. Jest to czas wyjątkowy – uczyńmy wszystko, aby te święta tak przeżywane umocniły nasze więzi rodzinne i jeszcze bardziej pozwoliły zaowocować wzajemną miłością.
  6. Zachęcamy do korzystania z prasy katolickiej. Jest też Baranek Paschalny i karty świąteczne.

Różaniec Mężczyzn – rozważania

W związku z aktualną sytuacją dziś nie odbędzie się męski różaniec. Zapraszamy mężczyzn do modlitwy w domach, a pomocą do niej niech będą poniższe rozważania.

Tajemnice bolesne

Tajemnica pierwsza ? modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Zupełnie nowego znaczenia dziś nabiera wezwanie Jezusa, które kieruje do apostołów, aby trwać na modlitwie. Dziś przychodzi ono do każdego z nas ze zrozumieniem tysiąckrotnie silniejszym niż przed miesiącem lub dwoma. ?Módlcie się, czuwajcie, czemu śpicie, nie potrafiliście godziny trwać przy Mnie?? Dziś ogrodem oliwnym dla wielu z nas jest pokoik, w którym klękamy przy zawieszonym krzyżu oraz obrazie Matki Bożej. Ogrodem oliwnym są dziś miejsca kwarantanny, sale szpitalne, miejsca walki o ludzkie życie, o zdrowie. Ogród oliwny jest tym miejscem, gdzie zostawia się swoje plany i odnajduje plany Boga, gdzie zwycięża się wielkie obawy i wstaje, aby z sercem pełnym zaufania Bogu iść dalej. ?Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode Mnie ten kielich?. Ta modlitwa jest dziś modlitwą całego świata. Ojcze zabierz od nas kielich cierpienia, choroby i lęków, zwątpień i osamotnienia, zaraz i chorób. Panie Jezu, prosimy o łaskę wytrwania na modlitwie, o łaskę niezachwianej wiary, o siły w trudnościach, o oddalenie zwątpień, pokus szatańskich. ?Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie?.

Tajemnica druga ? biczowanie Pana Jezusa
Tam, gdzie rozlewa się cierpienie, tam toczy się wielka walka o zrozumienie sensu cierpienia, toczy się walka o znalezienie przyczyn tego cierpienia i rozlewającego się zła. Jednak, gdy nie potrafimy odpowiedzieć na nurtujące nas pytania, a one powracają z coraz większą siłą, to może przyjść wielkie zwątpienie w Bożą Opatrzność. Im więcej trudności, tym więcej modlitwy, im mniej odpowiedzi, tym bardziej niech rośnie nasza wiara i powierzenie się Bogu. Jezus jest biczowany, najdoskonalsze Dobro świata, najdoskonalsza Miłość świata, najpełniejsza Prawda świata jest biczowana przez zło. W tej tajemnicy otaczamy modlitwą osoby dotknięte trudnymi doświadczeniami cierpienia, bólu i choroby. Ale ta tajemnica otwiera nas także na konieczność modlitwy za tych, których dotyka cierpienie ich najbliższych. Bo jak może człowiek patrzeć na ból bliskiej osoby, jak bardzo chciałby wtedy powstrzymać ten ból, może czasem nawet wziąć go na siebie. Jak bardzo bolesne jest ograniczenie ludzkich możliwości wobec rozlewającego się cierpienia? Jak bolesna może się okazać bezsilność człowieka? Daj siłę, abyśmy przetrwali biczowania.

Tajemnica trzecia ? cierniem ukoronowanie
Ukoronowanie cierniem jest wydarzeniem, w którym człowiek pokazuje jak bardzo potrafi być bezlitosny, bez serca. Człowiek potrafi odebrać drugiemu jego godność, podeptać naturalny szacunek, który należy się każdemu człowiekowi. Człowiek potrafi wyszydzić człowieka. Tajemnica ukoronowania cierniem jest tajemnicą wyszydzenia Boga przez człowieka. Dziś odkrywamy na nowo, jak wielką wartością jest życie człowieka, jego zdrowie. Widzimy bardzo jasno, jak ważna jest godność człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Widzimy wiele przykładów pięknej, wręcz heroicznej służby człowiekowi, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia. Niech zakończy się wszelki brak szacunku dla człowieka, wszelkie obrażanie, poniżanie, zabieranie godności. Niech człowiek na nowo stanie się obrazem Boga. Niech każdy z nas na nowo zobaczy, że drugi człowiek jest przez Boga ukochany. Dziś przywracamy na nowo godność człowiekowi. Skoro toczy się walka o życie, to musi toczyć się walka o odzyskanie godności tego życia. Módlmy się o nawrócenie dla nas, którzy jesteśmy skonfliktowani, którzy chcemy wygrywać poprzez poniżanie drugiego człowieka, którzy zapomnieliśmy o szacunku, jakim powinniśmy obdarzać drugiego.

Tajemnica czwarta ? dźwiganie krzyża
Nie ma dziś osoby, która nie włącza się w dźwiganie krzyża Jezusa. Na Drodze Krzyżowej każdy z nas odnajdzie siebie. Znajdziemy tam wszystkie postawy człowieka, będzie Piłat uciekający od odpowiedzialności, Herod żądny znaków i cudów, arcykapłani oskarżający i podburzający lud, bezsilni uczniowie Jezusa, cierpiąca Matka Jezusa. Znajdziemy widzów, przechodniów, osoby obojętne. Widzimy wykonujących polecenia żołnierzy. Widzimy także Szymona z Cyreny i Weronikę, kobiety, którym Jezus dał lekcję, aby płakały nad swoimi dziećmi. W końcu zobaczymy także dwóch łotrów. Chciałoby się powiedzieć, że taki właśnie jest świat. Pod krzyżem zostało niewiele osób. Warto jednak pomyśleć, że Jezus oddaje życie za każdego człowieka, także za tych, których chcielibyśmy ocenić negatywnie, których może chcielibyśmy przekreślić. Ale czy Jezus nie kochał w sposób pełny także drugiego łotra, który nie wybrał nieba, czy nie kochał tak samo Piłata, skarżący Go lud, uczniów, którzy chowali się za rogiem przepełnionych lękiem? Czy nie kochał tych, którzy przyszli tylko popatrzeć na widowisko? Może dla wielu z nich historia ich nawrócenia zaczęła się właśnie wtedy, gdy powrócili do swoich domów, codziennych zadań. Nie osądzajmy, tylko módlmy się o nawrócenie dla każdego z nas.

Tajemnica piąta ? śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Przez długi czas udawało się człowiekowi uciekać przed słowem ?śmierć?, cały czas chcielibyśmy uciec przed tym słowem. Dziś już chyba nie uda się nam, ale to dobrze. Człowiek rodzi się, a potem umiera, wierzymy głęboko, aby narodzić się do życia wiecznego. Taka jest kolej rzeczy. Śmierć Jezusa, a później Jego zmartwychwstanie otworzyła nam bramy do życia wiecznego. Dziś widzimy, jak silne jest w człowieku pragnienie życia. Jak bardzo chciałbym dostrzec tak silne pragnienie przygotowania się na życie wieczne. Możemy znaleźć bardzo dużo pięknych sposobów, aby przygotować się do życia wiecznego. Po pierwsze należy odizolować się od źródła zła i grzechu, należy zachować należyty odstęp, aby się nie zarazić. Po drugie należy dbać o higienę, czyli stan łaski uświęcającej, mieć czyste serce tak samo jak ręce. Po trzecie należy przypatrywać się ewentualnym objawom, czy wokół mnie roztacza się dobro czy może zło, pokój i miłość czy zwątpienie i nienawiść. Módlmy się, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Jezusem, który pragnie naszego zbawienia.