Akt Poświęcenia – Modlitwa o pokój

Odpowiadając na prośbę Papieża Franciszka, jutro o godz. 17.00, w naszym kościele zostanie dokonany Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcamy do licznej obecności.
O godzinie 18.00 będzie odprawiona Msza Święta w intencji pokoju. Do godz. 21.00 będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 21.00 odśpiewamy Apel Jasnogórski. Prośmy Boga i jak najszybsze zaprzestanie wojny i dar pokoju.
Królowo pokoju – módl się za nami.