Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca – to kolejna możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu można złożyć deklarację i podjąć trud duchowej adopcji dziecka poczętego, a zagrożonego niebezpieczeństwem zabójstwa w aborcji. W związku z istniejącą sytuacją deklaracje Duchowej Adopcji można podjąć prywatnie w domu, składając przysięgę tak, jak w kościele.

Do pobrania ulotka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego: