Figura w wieży kościoła

8 października 2019r. w wieży naszego kościoła została osadzona figura Matki Bożej Fatimskiej. Rzeźba powstawała w ciągu ostatnich paru miesięcy w pracowni p. Tadeusza Biniewicza. Wykonana została z jednego bloku granitowego. Wyobraża postać, jaka ukazała się trójce portugalskich pastuszków 13 maja 1917r. w pobliżu osady Fatima. Pierwsza, drewniana rzeźba Matki Bożej Fatimskiej powstała już w 1920r. wykonana w oparciu o relację z objawienia, którego doświadczyła Łucja dos Santos, najstarsze z dzieci. Łucja, dziś święta Kościoła Katolickiego dokładnie opisała widzianą postać, z którą rozmawiała. W 1946r. artysta po raz kolejny spotkał się z siostrą Łucją, która potwierdziła wcześniejszy opis Matki Bożej i tym razem wykonał rzeźbę – dziś znaną na całym świecie.

Postać wyrzeźbiona przez p. Biniewicza wraz z wyobrażeniem chmury, na której stoi, ma ponad trzy metry wysokości i waży około 2 ton. Rzeźba posadowiona jest w niszy wieży  na wysokości około 14 metrów. Ta trudna operacja techniczna przeprowadzona została bardzo sprawnie przez pracowników firmy Majster Atlas Kujawy:

Składamy serdeczne podziękowania panu prezesowi Piotrowi Świecowi. Dziękujemy również inicjatorom pomysłu wykonania figury Matki Bożej Fatimskiej i umieszczenia jej w niszy dzwonnej – panu prezesowi Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej p. Lechowi Chodkowskiemu, p. Zygmuntowi Krawcowi i Janowi Nyckowi, dokumentującemu całe przedsięwzięcie na łamach pisma Nasz Płock.

Uroczyste poświęcenie figury Matki Bożej Fatimskiej, od kilku dni zdobiącej elewację naszego kościoła, miało miejsce podczas Odpustu Parafialnego w dniu 13 października 2019r., w drugą rocznicę konsekracji kościoła.

Tymczasową iluminację postaci zapewnił p. Marek Mokrowiecki, dyrektor Teatru Płockiego, wypożyczając bezinteresownie profesjonalny sprzęt oświetleniowy:

Słowa wielkiego uznania należą się p. Tadeuszowi Biniewiczowi. Praca nad granitowym monumentem wymaga, prócz znajomości warsztatu, dużej siły fizycznej. Naszemu artyście udało się nadać figurze lekkość, przy tym zadbać o szczegóły, jak korona i ornamentyka szat.

Dziękując, mamy nadzieję, że nasza Matka Boża Fatimska czuwać będzie nad mieszkańcami osiedla Międzytorze.