Pieśni Fatimskie


1. Fatimska Pani, najlepsza Matko,
pod Twą obronę grono Twych dziatków,
los swój zawierza w świątyni tej,
a Ty w opiece swojej nas miej.

2. Strzeż nas, Maryjo, gdy życia burze,
nie dadzą zaznać pokoju dłużej,
niech Twoja łaska w godzinie złej,
wspiera i chroni, a będzie lżej.

3. Kiedy pożoga w duszy zagości,
ukaż ją, Matko, źródłem miłości,
co mocno bije zdrojem Twych łask,
uchroń od zguby w niedoli czas.

4. A gdy nadejdzie śmierci godzina,
uproś nam Matko u Twego Syna,
mieszkanie w niebie na wieczny czas,
niechaj się z Tobą raduje wraz.

1. Tu, w tej świątyni, w cichej przystani,
jest tron Królowej, Fatimskiej Pani.
Głos rzewnej pieśni w niebo się wzbija.
I echo niesie: Ave Maria

2. My Cię kochamy, tu przychodzimy,
z modlitwą dary serca niesiemy.
A Twa, Maryjo, można przyczyna
sprasza nam łaski u Twego Syna.

3. U stóp Twych, Matko, wszystko składamy,
i nasze domy Ci polecamy.
Broń nas od nieszczęść, daj urodzaje,
niech lud opieki Twojej doznaje.

4. Ojczyznę naszą broń od zarazy,
od krwawej wojny i życia skazy.
Niechaj nas Syn Twój wspiera radami,
o to prosimy: Módl się za nami.

5. Może już więcej tu nie przyjdziemy.
Twej cudnej twarzy już nie zobaczymy.
Może ostatni raz już śpiewamy
i Ciebie Matko, czule żegnamy.

6. A kiedy ten świat już opuścimy,
w drogę wieczności się wybierzemy.
Wiedź nas swą ręką, o Piękna Pani,
hen, tam do niebios cichej przystani.

Ref. Matko Boża, Matko Fatimska,
dziękujemy, że przyszłaś z orędziem,
że Swą troską ogarniasz cały świat,
i wypraszasz nam miłosierdzie.

1. Dopomóż nam nawrócić się do głębi,
zobaczyć grzech, największą biedę świata.
Z każdego miejsca, jak syn marnotrawny,
do Boga Ojca zawsze ufnie wracać.

2. Dopomóż nam prawdziwie pokutować,
ukochać krzyż, codzienną naszą drogę.
Dziękować wciąż za miłość Zbawiciela,
za wszystkie winy męką odkupione.

3. Dopomóż nam ukochać Twój Różaniec,
otoczyć nim dokładnie kulę ziemską.
W modlitwie ufnej nigdy nie ustawać,
i wiernie czekać na Twoje zwycięstwo.

4. Dopomóż nam trwać zawsze przy Kościele
i czuwać w modlitwie z Ojcem Świętym,
aby nadeszła wiosna chrześcijaństwa
i ogarnęła wszystkie kontynenty.

1. Przychodzisz do nas, Maryjo,
z Twoim fatimskim wezwaniem:
Nawróćcie się, pokutujcie
i odmawiajcie różaniec.

Ref. Ave, ave Maria, z Tobą świata nadzieja.

2. Ty widzisz nasze cierpienie,
gdy grzech jak głód nam doskwiera.
Broń nas od zła, jak od wojny,
bo świat bez Boga umiera.

3. Ofiarujemy Ci siebie,
grzeszni pielgrzymi tej ziemi.
Wstaw się za nami u Boga,
Ratuj nas, Matko z Fatimy.

4. Niech żadna siła na świecie,
ucisk czy niebezpieczeństwo,
od Boga nas nie oderwie.
W Nim pełne nasze zwycięstwo.