Czerwcowe Różańcowe Jerycho

Zapraszamy wszystkich parafian na modlitwę wynagradzająco – błagalną Różańcowe Jerycho przed Najświętszym Sakramentem. Modlić się będziemy od 18.06.2016r. godz. 12:00 (sobota) do 19.06.2016r. godz. 12:00 (niedziela).

Nazwa „Różańcowe Jerycho” nawiązuje do wydarzenia biblijnego „Zdobycie Jerycha”. Jozue, będąc posłusznym Bogu, nakazał wojskom i kapłanom przez siedem dni okrążać, przy głośnych dźwiękach trąb, Jerycho. Izraelici zgodnie z nakazem Boga obchodzili miasto z Arką Przymierza, by zburzyć jego niedostępne mury.

Uwierzmy, że natarczywością i nieustępliwością zanoszenia do Boga, za pośrednictwem Matki Bożej Fatimskiej próśb, uda nam się wybłagać wiele łask i obalić mury egoizmu, obojętności, lenistwa, niechęci, nienawiści, które oddzielają nas od Boga i innych ludzi.

Różańcowe Jerycho podejmuje intencje w szczególności:

 • Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów całego świata,
 • Dziękczynienia za łaskę Chrztu Świętego,
 • O łaskę wiary dla wszystkich narodów oraz o pokój i powstrzymanie zła,
 • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego,
 • Prześladowanych chrześcijan,
 • Obudzenia ducha pokuty w Polakach za grzechy całego narodu przeciw życiu,
 • O odkrycie daru Eucharystii w życiu każdego człowieka,
 • Wynagrodzenia Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi za zniewagi wyrządzone przez niewdzięcznych ludzi.

Poszczególne wspólnoty podejmą całodobową modlitwę różańcową w następującym porządku:

Sobota – Niedziela  18-19.06.2016r.

 • 12:00-14:00 Odnowa w Duchu Świętym i Parafianie
 • 14:00-15:00 Legion Maryi i Parafianie
 • 15:00-17:00 Koło Żywego Różańca i Parafianie
 • 17:00-18:00 Ministranci i Parafianie
 • 18:00 Msza Święta i Nabożeństwo Czerwcowe
 • 19:00-20:30 Legion Maryi i Parafianie
 • 20:30-23:00 Chór parafialny
 • 23:00-01:00 Koło Żywego Różańca  i Parafianie
 • 01:00-05:00 Legion Maryi i Parafianie
 • 05:00-07:00 Odnowa w Duchu Świętym
 • 07:00-12:00 Parafianie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości
do udziału w modlitwach.

Strona – www.jerycho.org.