Różaniec Mężczyzn – rozważania

W związku z aktualną sytuacją dziś nie odbędzie się męski różaniec. Zapraszamy mężczyzn do modlitwy w domach, a pomocą do niej niech będą poniższe rozważania.

Tajemnice bolesne

Tajemnica pierwsza ? modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Zupełnie nowego znaczenia dziś nabiera wezwanie Jezusa, które kieruje do apostołów, aby trwać na modlitwie. Dziś przychodzi ono do każdego z nas ze zrozumieniem tysiąckrotnie silniejszym niż przed miesiącem lub dwoma. ?Módlcie się, czuwajcie, czemu śpicie, nie potrafiliście godziny trwać przy Mnie?? Dziś ogrodem oliwnym dla wielu z nas jest pokoik, w którym klękamy przy zawieszonym krzyżu oraz obrazie Matki Bożej. Ogrodem oliwnym są dziś miejsca kwarantanny, sale szpitalne, miejsca walki o ludzkie życie, o zdrowie. Ogród oliwny jest tym miejscem, gdzie zostawia się swoje plany i odnajduje plany Boga, gdzie zwycięża się wielkie obawy i wstaje, aby z sercem pełnym zaufania Bogu iść dalej. ?Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode Mnie ten kielich?. Ta modlitwa jest dziś modlitwą całego świata. Ojcze zabierz od nas kielich cierpienia, choroby i lęków, zwątpień i osamotnienia, zaraz i chorób. Panie Jezu, prosimy o łaskę wytrwania na modlitwie, o łaskę niezachwianej wiary, o siły w trudnościach, o oddalenie zwątpień, pokus szatańskich. ?Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie?.

Tajemnica druga ? biczowanie Pana Jezusa
Tam, gdzie rozlewa się cierpienie, tam toczy się wielka walka o zrozumienie sensu cierpienia, toczy się walka o znalezienie przyczyn tego cierpienia i rozlewającego się zła. Jednak, gdy nie potrafimy odpowiedzieć na nurtujące nas pytania, a one powracają z coraz większą siłą, to może przyjść wielkie zwątpienie w Bożą Opatrzność. Im więcej trudności, tym więcej modlitwy, im mniej odpowiedzi, tym bardziej niech rośnie nasza wiara i powierzenie się Bogu. Jezus jest biczowany, najdoskonalsze Dobro świata, najdoskonalsza Miłość świata, najpełniejsza Prawda świata jest biczowana przez zło. W tej tajemnicy otaczamy modlitwą osoby dotknięte trudnymi doświadczeniami cierpienia, bólu i choroby. Ale ta tajemnica otwiera nas także na konieczność modlitwy za tych, których dotyka cierpienie ich najbliższych. Bo jak może człowiek patrzeć na ból bliskiej osoby, jak bardzo chciałby wtedy powstrzymać ten ból, może czasem nawet wziąć go na siebie. Jak bardzo bolesne jest ograniczenie ludzkich możliwości wobec rozlewającego się cierpienia? Jak bolesna może się okazać bezsilność człowieka? Daj siłę, abyśmy przetrwali biczowania.

Tajemnica trzecia ? cierniem ukoronowanie
Ukoronowanie cierniem jest wydarzeniem, w którym człowiek pokazuje jak bardzo potrafi być bezlitosny, bez serca. Człowiek potrafi odebrać drugiemu jego godność, podeptać naturalny szacunek, który należy się każdemu człowiekowi. Człowiek potrafi wyszydzić człowieka. Tajemnica ukoronowania cierniem jest tajemnicą wyszydzenia Boga przez człowieka. Dziś odkrywamy na nowo, jak wielką wartością jest życie człowieka, jego zdrowie. Widzimy bardzo jasno, jak ważna jest godność człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Widzimy wiele przykładów pięknej, wręcz heroicznej służby człowiekowi, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia. Niech zakończy się wszelki brak szacunku dla człowieka, wszelkie obrażanie, poniżanie, zabieranie godności. Niech człowiek na nowo stanie się obrazem Boga. Niech każdy z nas na nowo zobaczy, że drugi człowiek jest przez Boga ukochany. Dziś przywracamy na nowo godność człowiekowi. Skoro toczy się walka o życie, to musi toczyć się walka o odzyskanie godności tego życia. Módlmy się o nawrócenie dla nas, którzy jesteśmy skonfliktowani, którzy chcemy wygrywać poprzez poniżanie drugiego człowieka, którzy zapomnieliśmy o szacunku, jakim powinniśmy obdarzać drugiego.

Tajemnica czwarta ? dźwiganie krzyża
Nie ma dziś osoby, która nie włącza się w dźwiganie krzyża Jezusa. Na Drodze Krzyżowej każdy z nas odnajdzie siebie. Znajdziemy tam wszystkie postawy człowieka, będzie Piłat uciekający od odpowiedzialności, Herod żądny znaków i cudów, arcykapłani oskarżający i podburzający lud, bezsilni uczniowie Jezusa, cierpiąca Matka Jezusa. Znajdziemy widzów, przechodniów, osoby obojętne. Widzimy wykonujących polecenia żołnierzy. Widzimy także Szymona z Cyreny i Weronikę, kobiety, którym Jezus dał lekcję, aby płakały nad swoimi dziećmi. W końcu zobaczymy także dwóch łotrów. Chciałoby się powiedzieć, że taki właśnie jest świat. Pod krzyżem zostało niewiele osób. Warto jednak pomyśleć, że Jezus oddaje życie za każdego człowieka, także za tych, których chcielibyśmy ocenić negatywnie, których może chcielibyśmy przekreślić. Ale czy Jezus nie kochał w sposób pełny także drugiego łotra, który nie wybrał nieba, czy nie kochał tak samo Piłata, skarżący Go lud, uczniów, którzy chowali się za rogiem przepełnionych lękiem? Czy nie kochał tych, którzy przyszli tylko popatrzeć na widowisko? Może dla wielu z nich historia ich nawrócenia zaczęła się właśnie wtedy, gdy powrócili do swoich domów, codziennych zadań. Nie osądzajmy, tylko módlmy się o nawrócenie dla każdego z nas.

Tajemnica piąta ? śmierć Pana Jezusa na krzyżu
Przez długi czas udawało się człowiekowi uciekać przed słowem ?śmierć?, cały czas chcielibyśmy uciec przed tym słowem. Dziś już chyba nie uda się nam, ale to dobrze. Człowiek rodzi się, a potem umiera, wierzymy głęboko, aby narodzić się do życia wiecznego. Taka jest kolej rzeczy. Śmierć Jezusa, a później Jego zmartwychwstanie otworzyła nam bramy do życia wiecznego. Dziś widzimy, jak silne jest w człowieku pragnienie życia. Jak bardzo chciałbym dostrzec tak silne pragnienie przygotowania się na życie wieczne. Możemy znaleźć bardzo dużo pięknych sposobów, aby przygotować się do życia wiecznego. Po pierwsze należy odizolować się od źródła zła i grzechu, należy zachować należyty odstęp, aby się nie zarazić. Po drugie należy dbać o higienę, czyli stan łaski uświęcającej, mieć czyste serce tak samo jak ręce. Po trzecie należy przypatrywać się ewentualnym objawom, czy wokół mnie roztacza się dobro czy może zło, pokój i miłość czy zwątpienie i nienawiść. Módlmy się, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Jezusem, który pragnie naszego zbawienia.