Odpust za pobożne nawiedzenie cmentarza

Wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza.

Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego:
– brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego
– stan laski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego
– przyjęcie Komunii świętej
– należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga
– odmówienie dowolnej modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec święty
– odpust może być uzyskany tylko jeden raz danego dnia.