18 września – Uroczystość św. Stanisława Kostki

Święty Stanisław  wypowiedział słowa: ?Do wyższych rzeczy jestem stworzony?. Te słowa uświadamiają nam, że także nasze życie w marzeniach i pragnieniach jest niezwykle  wartościowe i ma cel. Pan Bóg wobec nas ma plan, pragnie naszego zbawienia, wskazuje różne drogi, podaje rękę podczas naszych upadków i zaprasza nas bez względu na wiek, status społeczny do świętości ? zwykłej świętości realizowanej w codziennych obowiązkach ucznia, pomocy wśród kolegów, szczerej pobożności. I choć droga do takiej świętości może być trudna, żmudna, na pozór niemodna to cel jest niezwykły ? NIEBO.

Pielęgnując w naszym życiu piękne marzenia i pragnienia, zastanówmy się, które z nich mogą nam otworzyć niebo, czynić z nas wolnych ludzi, prawdziwie szczęśliwych, radosnych, a które czynią z nas tylko posiadaczy dóbr materialnych.

Święty Stanisławie Kostko, patronie dzieci i młodzieży, wypraszaj dla nas potrzebne łaski i wzbudź w nas pragnienie dążenia do świętości.