Czas na Rodzinę

Katalog wystawy „Czas na Rodzinę” w ramach projektu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej dofinansowanego w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej. Po pierwsze Rodzina!