Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych – odwołanie spotkania

Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego i ich rodziców, które miało się odbyć w najbliższą niedzielę 15 listopada – jest odwołane.
O terminie kolejnego spotkania poinformujemy w ogłoszeniach parafialnych.