Liceum Ogólnokształcące PTO

Znajdujące się na terenie naszej parafii i sąsiadujące z naszą dawną kaplicą Szkoły Społeczne Płockiego Towarzystwa Oświatowego zapraszają do skorzystania  z oferty na rok szkolny 2020/2021 dotyczącej Liceum Ogólnokształcącego:

Szanowni Państwo,

Pierwsza szkoła Płockiego Towarzystwa Oświatowego powstała w 1991 roku. Przez 29 lat zmienialiśmy się dostosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań panujących na rynku. Od 2003 roku prowadzimy liceum ogólnokształcące.
Tak jak wszystkie nasze szkoły, również liceum jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Jest szkołą społeczną, czyli taką, która nie jest nastawiona na zysk, a środki uzyskane z jej działalności przeznaczane są na dalszy rozwój i wyposażenie. Nadzór pedagogiczny nad naszymi szkołami sprawuje Kuratorium Oświaty w Płocku.
Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną i przyjazną kadrę. Posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesną pracownię komputerową, monitoring, windę dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z lokalnymi uczelniami wyższymi i szkołami policealnymi.

Drodzy Uczniowie,

Wybierając naszą szkołę możecie liczyć na sprawiedliwość, zrozumienie i życzliwość, a także na indywidualne podejście do każdego ucznia.

Naszym licealistom zapewniamy:
– zajęcia dydaktyczne w godz. 8:00 – 15:30
– wybór drugiego języka obcego spośród: języka niemieckiego, języka rosyjskiego
– indywidualne, życzliwe i partnerskie podejście do ucznia
– dla najlepszych: stypendia miejskie z Urzędu Miasta Płocka
– stypendia socjalne z Urzędu Miasta Płocka
– stypendium Prezesa Rady Ministrów
– opiekę pielęgniarki szkolnej, pedagoga, logopedy i psychologa szkolnego

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy do pierwszej klasy wszystkich ósmoklasistów, dla których ważne są:
– dobre przygotowanie do matury
– nauka na zasadach partnerstwa
– życzliwość i sprawiedliwość
– bezpieczeństwo.

Zapraszamy do klas, w których oprócz realizowania obowiązującej podstawy programowej oferujemy:
– zajęcia edukacyjne prowadzone na platformach multimedialnych
– dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury.

Zapraszamy do klasy humanistycznej, w której, oprócz realizacji treści ogólnokształcących, macie możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych z zakresu filozofii, prawa i psychologii.

Liceum Ogólnokształcące PTO – oferta na rok szkolny 2020/2021

Płockie Towarzystwo Oświatowe:

www.pto.net.pl

25-lecie Szkół Społecznych PTO