!!! Ważny komunikat parafialny !!!

Od dnia 25 marca br., zgodnie z wprowadzonym ograniczeniem w przemieszczaniu się i zgromadzeniach, w Mszy Św. lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób ? wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
W związku z powyższym informujemy:

1.Msze Święte są odprawiane w naszym kościele według normalnego porządku i zgodnie z przyjętymi intencjami. W Mszy Świętej mogą uczestniczyć jedynie osoby zamawiające intencje. Zachęcamy do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Osoby pragnące przystąpić do Komunii Św., będą miały możliwość po każdej Eucharystii w niedzielę o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 17.00.

2. W czasie trwania stanu epidemii osoby uczestniczące w liturgii Mszy Świętych za pomocą mediów mogą korzystać z daru Komunii duchowej. Polega ona na wyznaniu własnymi słowami wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii, wyrażeniu miłości wobec Jezusa i pragnienia osobistego spotkania się z Jezusem.

3. Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale odprawiamy bez udziału wiernych. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali będą transmitowane online na parafialnym facebooku.

4. Każdego dnia o godzinie 20:30 jednoczymy się na wspólnej modlitwie różańcowej: rodziny w swoich domach, a księża w kościele przed Figurą Matki Bożej Fatimskiej. Stwórzmy wielką wspólnotę modlitewną.

5. Kościół pozostaje otwarty do indywidualnej modlitwy.

6. Przedświąteczne wyjazdy do chorych są odwołane. Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych ograniczamy tylko do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.

7. Pogrzeb, jakkolwiek jest okolicznością smutną dla bliskich i rodziny zmarłego, musi się odbyć zgodnie z wszystkimi przepisami władz państwowych. W uroczystości może zatem wziąć udział jedynie 5 osób najbliższej rodziny – i to zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. Proponujemy, aby Mszę Świętą pogrzebową z udziałem całej rodziny przenieść na czas późniejszy, oczywiście do ustalenia z rodziną zmarłego.

Z darem modlitwy – duszpasterze Parafii Matki Bożej Fatimskiej