Środa Popielcowa – 1 marca 2017r.

W Środę popielcową przybyliśmy do świątyni, aby pochylić głowy i przyjąć popiół – znak naszej przemijalności. Usłyszeliśmy, że „powstaliśmy z prochu i w proch się obrócimy”. Rozpoczęliśmy w tym dniu Wielki Post – czas szczególny – 40 dni przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy, poprzez nawrócenie i przemianę życia. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – pamiętajmy o tym, że nasze życie, nieraz bardzo grzeszne, może powstać i odrodzić się nawet z popiołów.

Okres Wielkiego Postu to czas łaski i pojednania, to czas głębszego przeżywania przymierza z Bogiem. W wielkopostnej atmosferze, w zadumie nad sobą, nad swoim zbawieniem, to zdanie coraz głośniej rozlega się w nas.

Już sama liczba 40 wskazuje na określone działanie. Mszał Rzymski mówi o dorocznych ćwiczeniach wielkopostnych. Liczba 40 ma tu swoja symbolikę. Na przykład czterdziestoletnia wędrówka Izraela przez pustynię była czasem szczególnego objawiania się Boga swojemu narodowi. Był to czas edukacji etycznej narodu, okres „powrotu do pierwszej miłości”, – kiedy Bóg mieszkał pośród swego narodu. 40 dni i 40 nocy padał deszcz powodujący potop, aby oczyścić Ziemię z nieprawości i grzechu. Również 40 dni i 40 nocy Chrystus przebywał na pustyni – był to czas przygotowania do śmierci i zmartwychwstania.

Post dla chrześcijanina to uzdrowienie duszy, to czas „oczyszczania naszych serc od nieuporządkowanych przywiązań” i stawania się w pełni chrześcijaninem. Polega to na ukierunkowaniu naszego życia na Chrystusa. Od strony negatywnej oznacza zerwanie z grzechem oddzielającym od Boga, od pozytywnej zaś, postęp w poznawaniu i rozumieniu tajemnic Chrystusa. Post często wiąże się z dobrowolną rezygnacją z tego, co lubimy. Ale przede wszystkim walczymy w tym czasie ze złymi przyzwyczajeniami. Wszystkie te wyrzeczenia można ofiarować Panu Bogu w określonej intencji.

Istnieje wiele różnych możliwości zbliżenia się do Boga przez praktykowanie postu. Często jest to rezygnacja z jedzenia słodyczy, picia alkoholu lub oglądania telewizji. Jednak istnieją także bardziej „duchowe” formy postu, np:

  • Podejmij post od gniewu i nienawiści. Codziennie daj swoim najbliższym dodatkową porcję miłości.
  • Podejmij post od osądzania innych. Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie, jak Jezus odnosi się do Twoich upadków?
  • Podejmij post od upadania na duchu. Trzymaj się mocno obietnicy Jezusa, że Bóg ma dla Ciebie najlepszy z możliwych planów.
  • Podejmij post od narzekania. Kiedy będziesz miał ochotę narzekać, zamknij oczy i przypomnij sobie małe radości, jakimi obdarowuje Cię Jezus.

W okresie Wielkiego Postu rozważamy wydarzenia związane z męką i śmiercią Jezusa. W głębszym przeżywaniu tych tajemnic pozwalają nam nabożeństwa wielkopostne:

  • Droga Krzyżowa – w nabożeństwie tym wyróżniamy 14 stacji, które symbolicznie wskazują nam wydarzenia, jakie dokonały się na drodze Jezusa zmierzającego na Kalwarię.
  • Gorzkie Żale – są typowo polskim nabożeństwem wielkopostnym. Ich tematyką jest męka Jezusa i ból towarzyszącej Mu Matki -Maryi. Autorem tekstów Gorzkich Żali jest ks. W. Beniek ze zgromadzenia Księży Misjonarzy. Po raz pierwszy wydano je w 1707 r. W każdą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach jest śpiewana kolejno jedna z trzech części Gorzkich Żali.

W naszej parafii Droga Krzyżowa jest odprawiana w czasie Wielkiego Postu w każdy piątek o godz. 16:30 dla dzieci i o godz. 17:30 dla młodzieży i dorosłych. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest odprawiane w każdą niedzielę o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy.