Zgłoszenia do Pierwszej Komunii Świętej, Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i Sakramentu Bierzmowania

Informujemy, że na naszej stronie udostępniliśmy do pobrania druki zgłoszeń do Pierwszej Komunii Świętej, Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i Sakramentu Bierzmowania:

Druki te będą również udostępnione uczniom na katechezie w szkole.